Jente med laks.
Slik fisk skaper engasjerte sportsfiskere. Bildet er fra Villaksens dag i Bolstadelva i 2012.
Norske Lakseelver/Villaksens dag

Villaksens dag 2015

Paal
tirsdag 19.mai 2015 / 12:45

Rekruttering til lakse- og sjøørretfiske er minst like viktig som det har vært tidligere. Siden 2009 har det årlig blitt arrangert mellom 15-20 Villaksens dag over hele landet.

VillaksCamp arrangeres av Norske Lakseelver og lokale elveeierlag i samarbeid med NJFF, og med støtte fra Miljødirektoratet. Villaksens Dag arrangeres i samarbeid med lokale elveeierlag med støtte fra Fiskefondet. Dette er tiltak under paraplyen Friluftslivets år og hensikten er å stimulere til rekruttering til sportsfiske som en sunn og positiv fritidsaktivitet ute i naturen.

Se arrangementskalender for en fullstendig oversikt.