Illustrasjon iStock
Norske Lakseelver/Arbeidsplan

Årsmøte - god planlegging

God planlegging er halve jobben. Start tidlig og deleger konkrete oppgaver.

Paal
torsdag 31.januar 2019 / 14:12

Gjennomføring av et godt årsmøte kan være en veldig viktig arena for å skape tilhørighet og engasjement for elveforvaltninga. 

Det er alltid styret som innkaller til årsmøtet. Innhold, frister og saksliste skal fremgå av vedtektene.

Les også: Innkalling og saksliste

Tid og sted for årsmøtet, samt frist for innsending av saker, bør kunngjøres/varsles i god tid før møtet. Saksliste og sakspapirer bør være årsmøteutsendingene i hende senest 2 uker før møtet finner sted. Kunngjøring og/eller innkalling og sakspapirer sendes til enkeltmedlemmer per post og/eller e-post. Annonsering kun i lokalavis er ikke tilstrekkelig.

Sakspapirene skal inneholde:

  • Saksliste
  • Årsmelding
  • Regnskap og budsjett
  • Valgkomiteens innstilling
  • Underlag for eventuelle andre saker

Forretningsorden

Sørg for å gå gjennom vedtektene på forhånd og klargjør hvem som er tale-, forslags- og stemmeberettigede, samt eventuelle fullmakter. Avklar om det skal settes begrensninger i taletid, hvorvidt møtet skal være åpent eller lukket og hvordan avstemminger skal gjennomføres. Finn forslag til ordstyrer, referent og tellekorps. Disse opplysningene bør formidles til årsmøtet, vanligvis ved møtets start/konstitutering.

Tiltabek til oversiktsiden

Klikk her for å komme tilbake til oversiktsartikkelen med alle maler og standarder til forvaltningslagene.