Illustrasjon iStock
Norske Lakseelver/Årsmelding

Mal og standarder - for bruk i forvaltningslagets drift

Paal
fredag 25.januar 2019 / 13:05

Her kommer forskjellige maler som forvaltningslaget kan bruke i driften av laget. 

Innkalling og saksliste

Råd til bedre innkallinger og sakslister, for mer konstruktive og gode møter. Gjelder både styremøter, årsmøter og møter i forskjellige arbeidsutvalg.

Klikk her for å lese mer og se mal.

Protokoll

Et godt møte er ikke ferdig før et godt referat er levert. Protokoller og referat er en viktig informasjonskilde, både for de som er aktive i organisasjonen nå, men også for ettertiden.

Klikk her for å lese mer og se mal.

Vedtak

Gode vedtak er viktig i styrearbeidet av flere grunner. Tips og råd til formulering av styrets avgjørelser, samt hvordan du går fram om du er uenig med flertallet.

Klikk her for å lese mer.

Åsmelding/ årsrapport

Årsmeldingen (også kalt styrets beretning eller årsrapport) er en oppsummering av organisasjonens aktivitet det siste året. En godt oppbygd og pent presentert årsmelding kan være et nyttig dokument i arbeidet gjennom året, for eksempel til presentasjon av forvaltningslaget overfor ulike interessenter.

Klikk her for å lese mer.

Planleggingsliste til årsmøtet

Gjennomføring av et godt årsmøte kan være en veldig viktig arena for å skape tilhørighet og engasjement for elveforvaltninga. Her finner du forslag til planleggingsliste.

Klikk her for å lese mer.

Årshjul

Et oversiktlig og visuelt årshjul kan være til stor hjelp for forvaltningslaget. Her er vår versjon lagd i powerpoint. Sett inn ny punker og rediger de som er der fra før slik at de passer deres drift. Dette er ikke beregnet som en fullstendig detaljert plan, men en oversikt over viktige og faste gjøremål i driften av laget.

 

Årshjul_eksempel til forvaltningslag_2019

Vedtekter

Vedtektene er selve grunnmuren til forvaltningslaget.  Det er vedtektene som fastsetter lagets mandat – Hva kan laget bestemme over medlemmene og laksefiskerne.  Det skal også fastsettes hvilke saker styret kan avgjøres, og hvilke saker som må fremmes for et årsmøte. Det er i tillegg en rekke forhold som må ivaretas for å tilfredsstille formelle krav.  Gode vedtekter blir til i en prosess som involverer alle med fiskerett. 

Norske Lakseelver har bred erfaring på dette feltet, og har bistått flere lokale forvaltningslag i prosessen.  Vi er opptatt av god lokal involvering i prosessen, samt at alle krav er ivaretatt. 

Valgkomité

Her kommer det mer informasjon etter hvert.