Laksefiske i Namsen 2015.
Forvaltning/Laksevassdrag

Namslaksen 2015

Fiskeforvalteren i Nord-Trøndelag har publisert rapport nr 9 i serien "Namslaksen".

Ayna Heilong
Torsdag 07.januar 2016 / 09:47

Dette er den 15. utgaven av rapporten "Namslaksen". Rapporten er tenkt som en årsrapport fra Namsenvassdraget, og målgruppen er grunneiere, vallsammenslutninger, kommuner og fiskere. Som tidligere rapporteres fangster i elv og sjø, fiskeoppgang i laksetrappene, overvåking av rømt oppdrettslaks og resultater fra forskningsundersøkelser i Namsenvassdraget. 

Totalt ble det fanget 8119 laks på til sammen 31 tonn.

Rapporten er skrevet av fiskeforvalter Anton Rikstad, med bidrag fra Karina Moe i Namsenvassdraget Elveierlag og Tone Løvold og Frode Staldvik fra Kunnskapssenteret for Laks og Vannmiljø.

namslaksen_2015.pdf