Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev

Dette er den 15. utgaven av rapporten "Namslaksen". Rapporten er tenkt som en årsrapport fra Namsenvassdraget, og målgruppen er grunneiere, vallsammenslutninger, kommuner og fiskere. Som tidligere rapporteres fangster i elv og sjø, fiskeoppgang i laksetrappene, overvåking av rømt oppdrettslaks og resultater fra forskningsundersøkelser i Namsenvassdraget. 

Totalt ble det fanget 8119 laks på til sammen 31 tonn.

Rapporten er skrevet av fiskeforvalter Anton Rikstad, med bidrag fra Karina Moe i Namsenvassdraget Elveierlag og Tone Løvold og Frode Staldvik fra Kunnskapssenteret for Laks og Vannmiljø.

PDF icon namslaksen_2015.pdf