Lakselus
Lakselusa er en dødelig parasitt på lakseunger. For en liten smolt på vei ut i havet, kan 5 lus være nok til at fisken svekkes så mye at den dør.
Forskning/Lakselus

Mye lakselus i 2015

Trolig ble utvandrende laksesmolt negativt påvirket av lakselus langs store deler av kysten i 2015. Også sjøørretten ble sannsynligvis negativt påvirket mange steder. Det skriver Havforskningsinstituttet i sin årlige rapport.

Paal
torsdag 21.januar 2016 / 08:09

Det var en generell økning i smittepress fra lakselus på ville laksefisk (laks, sjøørret, røye) i fjor i forhold til året før. Under laksesmolten sin utvandring fra elvene til oppvekstområdene i havet, var det smittepress langs store deler kysten. Trolig har vill utvandrende laksesmolt i både Hordaland (Hardanger og Nordhordland), Sogn og Fjordane (ytre Sognefjord), Møre og Romsdal (Storfjord) og Nordland (Nordfolda) blitt negativt påvirket av lakselus i 2015.