Lakselus på villaks.
Voksen hunlus med eggstreng. Parasitten utgjør en av de alvorligste truslene mot vill laksefisk.
Oppdrett/Lakselus

Alvorlig økning i bruk av lakselusmidler

Økningen i bruken av legemidler for å bekjempe lakselus i oppdrettsnæringen er alvorlig.

Paal
torsdag 28.mai 2015 / 09:56

 For store utslipp av enkelte lakselusmidler kan være skadelig for andre krepsdyr som lever i nærheten av oppdrettsanleggene. Dette kan få store konsekvenser for økosystemene i fjordene våre.

Tallene som Nasjonalt folkehelseinstitutt har hentet inn, viser at det i 2014 ble rapportert en økning på nærmere 50 prosent i bruk av kitinhemmere (lakselusmidlene diflu- og teflubenzuron) fra året før, og en nær firedobling av hydrogenperoksid.