Skjellprøver

Mål

Som et tiltak for å følge med på utviklingen av oppdrettsfisk og innblanding i vill-bestander, skal det taes skjellprøver av all anadrom fisk over 40 cm.

Beskrivelse

Prøvekonvolutter finnes tilgjengelig på ulike måter langs vassdraget. Eks. hvor det kjøpes fiskekort over disk, ved INFO-tavler og kasser for fangsrapportering. Av personlige opplysninger, skriv kun mobilnummer på konvolutten vis du vil ha tilbakemelding på gjeldende prøve. Skjellprøver legges i postkasser på anviste plasser, f.eks. sammen med fangstrapport. Det er gratis for alle.

Prøvene blir innsendt samla på slutten av sesongen.