Gjenutsetting av fisk

Mål

Som et tiltak i forvaltning av laksestammen, er det tillatt og gjenutsette fisk i vassdraget. Spesielt stor holaks, er ønskelig å bevare i vassdraget.

Beskrivelse

Det er spesielt viktig at de som fisker i vårt område tidlig på sesongen tar hensyn til at det er laks og sjøørret som kan være på tur ned elva etter vinteren. Denne fisken er gjerne ekstra tynn men ser ellers lik den fisken som er på tur opp elva. Denne fisken skal settes ut igjen så fremst den ikke er skadet. Vær derfor ekstra påpasselig ved landing av fisk!

Om fisken er under minstemålet (for laks 35 cm og sjøørret 30 cm), eller er vinterstøing, eller av andre årsaker tilhører en kategori som etter fiskereglene ikke er fangbar, skal den settes tilbake i elva. 

Dersom fiskeren ønsker å gjenutsette fisken, skal fiskens tilstand vurderes først. Fisk som blør fra gjellene, og fisk som ikke får tilbake livskraften skal ikke settes tilbake, selv om planen var å gjenutsette fisken. Fisk som allikevel kommer til å dø, skal avlives på en human måte.

Les mer om gjenutsetting av fisk på Norske Lakseelver og NJFF.

MERK: Pukkellaks skal ikke settes ut, men avlives, fotograferes og fangstmeldes. Denne teller ikke med i døgnkvoten.