Drevjo er ei elv som befinner seg i Vefsn kommune i Nordland. Elva renner fra Drevvatnet til Vefsnfjorden. Drevjo er 17,7 km lang. 

Elveside/Historikk
Fangst-statistikk i Drevjo i 2021
2,73
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
131
Totalt antall fisk fisket
4
Laks 7kg og over
88
Laks under 3kg

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Det er meget lav magasinfylling og vannføring vil i Otra som de fleste andre sørnorske elver i år bli lavere enn normalt.

Vi følger opp situasjonen overfor regulant og myndigheter, og rapporterer alle tilfeller av yngeldød som oppstår som følge av regulantens effektkjøring.

Som ansvarlig forvalter vil vi kunne bli nødt til å iverksette tiltak dersom forholdene for laksen skulle kreve dette.

OtraElveside/Vannkraft

Natt til onsdag ved midnatt starter laksesesongen i Verdalselva. Noe nytt er det før denne sesongen. Vi oppsummerer.

Verdalselva

Fra andre medier

12. mai 2022

Grønnere gruver