Fangst-statistikk i Drevjo i 2022
3,54
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
212
Totalt antall fisk fisket
16
Laks 7kg og over
95
Laks under 3kg

Det blir avholdt årsmøte på Granmoen 28.04 2022 kl 1900 i kantina. Vi håper på godt oppmøte! Velkommen.

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Havforskningsinstituttet beregner lusedødelighet på utvandrende laksesmolt. Dødeligheten beregnes på elvenivå innenfor de enkelte produksjonsområdene.  Om trenden fortsetter, går det mot gult/rødt i neste runde også for PO6, og også PO8 og PO9 ligger dårlig an. Da er mesteparten av kysten (bortsett fra i nord) sperra for vekst i oppdrett, samtidig som det er ekstrem dødelighet på utvandrende laksesmolt.

Trusler/Lakselus

Fra andre medier

19. desember 2022

Styrker villaksstamme