Drevja sone 4

 

Sone 4 stekker seg fra Gullmoelva til utløpet i Drevvatne. I sone 4 finner du stille, rolige partier og små stryk. 

Du finner også mange fine pøler og kulper som det er fint å fiske i. Eksempler på slike plasser er Svartpølen og Rempølen. 

Se kart for info om parkering 

Her selges det 4 døgnkort.

Contact