Drevja sone 1b


Vald 1B strekker seg fra grense sjø/elv og opp til Bergsnev/Snellbekken. Her går elva først i rolige partier opp til Ner-Drevjo bygdehus, deretter svinger elva seg videre oppover, her med små stryk og kulper. Hele strekningen har gode muligheter for fiske på begge sider av elven.
I vald 1B selges det 4 døgnkort.

 Se kart for info om parkering og skjellprøver.

Contact