Drevja sone 1b


Vald 1B strekker seg fra grense sjø/elv og opp til Bergsnev/Snellbekken. Her går elva først i rolige partier opp til Ner-Drevjo bygdehus, deretter svinger elva seg videre oppover, her med små stryk og kulper. Hele strekningen har gode muligheter for fiske på begge sider av elven.
I vald 1B selges det 4 døgnkort.

 Se kart for info om parkering og skjellprøver.

Contact
  • Navn: Arnt Yngve Bergsnev
  • E-post: arntbe@vgs.nfk.no
  • Telefon: 97010360
  • Lenke: Link to Elveguiden