Desinfiseringsstasjon

Mål

Vi vil bevare et vassdrag uten smitte av Gyrodactylus salaris. Alt fiskeutstyr og annet utstyr som brukes i vassdraget må derfor være helt tørt før bruk, eventuelt desinfiseres med Virkon S. 

Beskrivelse

 Det er mulig å desinfisere fiskeutstyret fire steder ved vassdraget.  De er fordelt med to ved elva og en ved Drevvatnet. 

Desinfiseringsstasjonene er låst, men de kan låses opp med koden: 941.

Det er egenerklæringsskjema som ligger i en boks. Dette må du huske å fylle ut. 

All avlivet fisk skal tas skjellprøver av, disse prøvekonvoluttene skal i utfylt stand leveres til mottaksstasjonene.

Desinfiseringsstasjonene finner du her:

  • Stasjon 1 - Steinhaugen 3 
  • Stasjon 2 - Drevjavegen 68 (Huset i Holandsvika)
  • Stasjon 3 - Campingvegen 1, 8657
  • Stasjon 4 - Solveig Haaland Drevassvegen 586

I kartet på framsiden til nettsiden kan du skru på filteret "Infrastruktur" og du får da opp desinfiseringsstasjonene i kartet (rødt symbol med sprayflaske på).

Drevjo_desinfiseringsstasjoner_kart_25.02.22