Drevja sone 3

Her finner dere stille elv, små og store stryk, mange pøler, og en liten fors, Øvstforsen helt nord i valdet.

Dette valdet har en popuplær bru, Troforsbrua. Denne finnes midt på valdet. Her kan man se om det står og går opp fisk.

Herifra går det stier opp til Øvstforsen i nord og til Ner kommerneset i sør på øst siden av elva.

Det er også bålplass med sitteplasser ved Troforsbrua og på holmen ved rv 78 brua.

I dette valdet selges det 4 døgnkort.

Se kart for info om parkering og skjellprøver.

Contact