Drevja
Elveside/Fiskeregler

Fiskeregler etter anadrom laksefisk i Drevja 2022

Dette er reviderte fiskeregler for Drevjavassdraget vedtatt på årsmøte 28.04.2022. Det er viktig at fiskerne gjør seg kjent og aksepterer fiskereglene for vassdraget.

Gå inn på linken for å gjøre deg kjent med fiskereglene.

Lone Sandum
onsdag 08.juni 2022 / 19:56