Gammelplassen

Gammelplassen er en fin plass på høy vannføring i elva, på lav vannføring er det lite drag og vanskelig å få fart på lina.

Gammelplassen - foto: Trond Ivar Johansen
Gammelplassen - foto: Trond Ivar Johansen
Gammelplassen - foto: Bjørn Vidar Suhr
Gammelplassen - foto: Bjørn Vidar Suhr

Andreas Johansen med laks på 19 kg fisket på Gammelplassen i 2011 - foto: Trond Ivar Johansen
Andreas Johansen med laks på 19 kg fisket på Gammelplassen i 2011 - foto: Trond Ivar Johansen