Elvestrand

Hovedplassen er selve Elvestrand hvor det er fin fart på elva uansett vannstand. På øvre del av Elvestrand har elva forandret seg mye de siste årene og det er fortsatt forandringer fra år til år.

På selve Elvestrand er det enda en linje som går over elva og der fiskes det fra ca 50 meter ovenfor linjen og til ca 100 meter på nedsiden. Det er en fiskeplass på øvre del av sonen under kraftlinja som går over elva. På selve Elvestrand er det enda en linje som går over elva og der fiskes det fra ca. 50 meter ovenfor linjen og til ca 100 meter på nedsiden.

Elvestrand - foto: Kai Morten Isaksen
Elvestrand - foto: Kai Morten Isaksen

Kjell Isak Rubbås med laks på 22 kg / 127 cm tatt på  Elvestrand 2014. Guide og fotograf Kai Morten Isaksen.
Kjell Isak Rubbås med laks på 22 kg / 127 cm tatt på Elvestrand 2014. Guide og fotograf Kai Morten Isaksen.