Røttesmovaldet "Kongevaldet"

Røttesmovaldet "Kongevaldet"

Valdet heter Røttesmo/Glømmen, og har fiske hver dag. Valdet har 2 tømmerhytter, som har 4 sengeplasser hver. De fleste synes det blir som en egen verden her, med fuglesang og fred, samtidig som det er nært til butikk og annen service. Fred og ro er det viktigste produktet, i denne stressede verden.

E-post
dexta@online.no

Overhallsvegen 2389
7863OVERHALLA
Norge