Foto Lakselva credit: Christina Gjertsen
Viser partiet rett ovenfor Bjørnekulpen med utsikt oppover elva. Foto: Christina Gjertsen
Elveside/Fiskekort

Fiskekort Lakselva 2021

Kortsalget starter 1. mars kl. 18.00. Fiskekort for Lakselva blir da tilgjengelige hos Elveguiden 

 

Martin Rognli Johansen
torsdag 25.mars 2021 / 19:00

Informasjon om begrensninger og spesielle hensyn vedr. kortkjøp i 2021 

Som følge av stengte grenser og reiserestriksjoner forbundet med Covid-19 ble flere av våre utenlandske fiskere forhinderet fra å reise til Norge/Lakselva for å fiske laks i 2020. Disse fiskerne fikk da tilbud om å overføre fiskekortene sine til 2021. Vi gjør oppmerksom om at en del fiskekort derfor vil være forhåndsbooket når fiskekortsalget åpner.

I forbindelse med Miljødirektoratets nasjonale revisjon av forskrift om fiske etter anadrom laksefisk i elv og sjø, pågår det en prosess med å fastsette fisketid i Lakselva (det kan komme endringer). Fiskekort for periodene 1.-14. juni og 1.-15. september vil derfor ikke bli lagt ut for salg før etter at saken om fisketid er endelig avgjort.

Som følge av den pågående smittesituasjon forbundet med koronavirus og usikkerheten dette medfører, oppfordrer Lakselv grunneierforening alle som ønsker å kjøpe fiskekort for 2021-sesongen på nåværende tidspunkt, om å ta stilling til risiko forbundet med kortkjøp ut fra sin egen situasjon og bosted. Koronasmitte, smittefare eller annen koronarelatert problematikk (stengte grenser, kansellerte flyavganger m.m.) vil ikke gi grunnlag for refusjon eller endringer av fiskekort. Se kjøpsvilkår.

Fiskere som ikke har fisket i Lakselva tidligere og/eller ikke er kjent med Elveguiden sin kortsalgsløsning, anbefales å gjøre seg kjent med siden og opprette en brukerkonto før kortsalget åpner (man får nemlig ikke kjøpe fiskekort uten å være registrert). Link til informasjon og veiledning for bruk av deres kortsalgsløsning:  http://upper.li/elveguiden/help/