Jarand Pedersen. 128 centimeter. 22,5 kilo.
Sportsfiske/Fiskekort

Fiskekortsalget starter 1.mars

Kortsalget i Lakselva for 2022 starter på elveguiden.no tirsdag 1.mars kl 18:00 norsk tid. Vi anbefaler å være tidlig ute for å sikre kort på ønsket tidspunkt.

fredag 18.februar 2022 / 11:06

Villaksen i Finnmark har det vanskelig for tiden og som ansvarlige elveforvaltere tar vi derfor nødvendige forhåndsregler. Lakselva har innført føre-var-prinsippet i regulering av kvoter for starten av sesongen, slik at hver fisker maks kan avlive én laks frem til midtsesongsevaluering 25 juli.

NB! Markfiske. Elveforvaltningen vurderer om det ikke lenger skal være tillatt med markfiske i Lakselva. Dette er en sak som skal opp på generalforsamlingen i april. Avgjørelsen, og dermed endring i fiskeregler, vil ikke komme før etter dette. Fiskere som kjøper kort og ønsker å fiske med mark, må være oppmerksomme på at dette kan bli forbudt. Fiskerne må selv vurdere om de ønsker å kjøpe kort på bakgrunn av denne informasjonen.