Smørstadbrinken

Årsmøte i Lakselv grunneierforening er utsatt

Årsmøtet i Lakselv grunneierforening er utsatt på ubestemt tid av hensyn til smittevern.

Ny dato for møtet gis når smittesituasjonen er avklart.

Martin Rognli Johansen
fredag 19.mars 2021 / 17:34

I forbindelse med planlegging av årsmøte som etter planen skulle avholdes 6. april, har styret hatt en grundig gjennomgang av praktiske hensyn og gjort en risikovurdering med tanke på smittefare.

Som følge av smittesituasjonen finner man det ikke forsvarlig å gjennomføre møtet på nåværende tidspunkt.

Ny dato for årsmøte vil bli gitt når smittesituasjonen er avklart.