Forvaltning/Laksevassdrag

God oppgang i fisketrappa 2023

Oppvandringen av laks i Målselvfossen er stor i 2023 for å være såpass tidlig på sesongen. Gjennomsnittlig oppvandring pr. 29. juni for årene 2015 – 2020 ligger på ca. 230, og det har aldri tidligere blitt registrert så mange laks forbi telleren pr. 29. juni.

MålselvOddhelge
mandag 03.juli 2023 / 21:43

Per formiddag 3. juli var det tilsammen gått opp 978 fisk gjennom trappa. Det er kun i 2018 at det har gått opp flere fisk per 3. juli med 1038 fisk. 

Per 20. juli er det gått følgende gjennom trappa: 1754 smålaks, 611 mellomlaks, 465 storlaks. Disse er fordelt på 2830 laks, 416 sjøørret, 24 sjørøyer, 2 oppdrettslaks (og 114 pukkellaks i tillegg). Videre så langt, er det tatt ut 199 pukkellaks av sportsfiskere (hele elva) og 607 individer i fisketrappa.