Aura. Elveløpet ved Reitan januar 2023.
Ikke noe vann = ikke noe fisk. Her er elveløpet ved Reitan i Aura en januardag. Foto Dag Ringstad.
Trusler/Vannkraft

Oppfyller ikke vanndirektivet

160 kommuner og seks frivillige organisasjoner peker på mangler i regjeringens oppfølging av vanndirektivet.

fredag 16.juni 2023 / 14:11

Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK), Norske Lakseelver, Norsk Friluftsliv, DNT, Naturvernforbundet, NJFF og Sabima har i dag sendt et felles brev til EØS-landenes overvåkingsorgan (ESA). LVK representerer om lag 160 medlemskommuner over hele landet.

I brevet forklarer organisasjonen de mange svakhetene og unøyaktighetene i regjeringens redegjørelse av hvordan Norge sikrer at gjennomføring av vanndirektivet i vannkraftpåvirkede vassdrag. Vanndirektivet er en del av EØS-avtalen, og ble innført i Norge gjennom forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften) i 2007.

Organisasjonen tar blant annet opp problemet med gamle konsesjoner som sakner kobling til vanndirektivet og de mange konsesjonsløse anleggene der kravene for innkalling for konsesjonsbehandling er urimelig høye.

Konklusjonen er at dagens lovbaserte verktøy ikke brukes på en tilfredsstillende måte og at norske myndigheter derfor ikke oppfyller vanndirektivets krav.