Laksefisker i Rauma
Ut av elva. Mange laksefiskere må stoppe fisket nå. Det er tragisk for både elveeiere og sportsfiskere.
Trusler/Lakselus

Det er en tragisk situasjon 

Miljødirektoratet har i dag stengt 33 elver for laksefiske fram til 5/7. Kommentar fra Norske Lakseelver og Norges Jeger- og fiskerforbund.

fredag 21.juni 2024 / 18:14

Innsiget av villaks de siste årene har gått kraftig tilbake. Det er godt dokumentert at mye av dette skyldes negativ effekt fra lakselus og rømt oppdrettslaks, og mye skyldes vannnkraftpåvirkning i elvene. Men forskerne er også overrasket over årets situasjon og mener at vi kanskje nå ser de første effektene av klimaendringer på toppen av flere år med akkumulert effekt av menneskeskapte problemer for villaksen. 

Her er lista med stengte elver og Miljødirektoratets vurdering.

I en situasjon hvor nåsituasjonen fullstendig faller utenfor det man kan forvente på bakgrunn av historiske data, har vi ikke annen mulighet enn å innta en føre-var-holdning. Villaksen er rødlista og må forvaltes biologisk forsvarlig. Norske Lakseelver (NL) og Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) støtter derfor avgjørelsen. Vi må ha et langsiktig perspektiv på villaksforvaltning.  

Det er viktig å understreke at de lokale som forvalter fisket i de enkelte elvene og Miljødirektoratet har gjort «alt» rett i form av stadig strengere fiskeregler som har sikret flere gytelaks til tross for at færre villaks kommer tilbake til elvene. Verktøykassa er tom, og løsningene må adresseres de som skaper problemene 

Om det skulle vise seg at vi er for pessimistiske, vil ingen være gladere enn oss. 

Vi har stor sympati for sportsfiskere, elveeiere og valdutleiere som rammes av situasjonen. Forvaltningslagene må styre fisket i elva slik at det står igjen nok gytefisk. Mange har tatt gode grep allerede, og hatt planene klare for innstramminger, men sterkere lut er nå pålagt av miljømyndighetene. For mange vil dette bety bortfall av inntekter, og for sportsfiskere som hadde gledet seg til årets laksetur, vil det være en stor skuffelse. Vi føler med alle parter, og også med alle de som jobber i villaksnæringa, som guider, kokker, hjelpere og annet. Dette vil få store, negative konsekvenser for økonomien rundt lakseelvene.  

Situasjonen viser at vi nå er inne i en skjebnetime for villaksen. Det haster derfor å gjennomføre de tiltakene som vi vet vil lette situasjonen. Oppdrett må inn i lukka merder så fort som mulig og vannkraftreguleringer må tilpasses livet i elva på en helt annen måte enn i dag. Alt dette kan løses. 

Vi ser at det er mange forskjellige oppfatninger av hvordan situasjonen egentlig er. NL og NJFF skjønner at mange er frustrert, og at mange har observasjoner som de mener tilsier at situasjonen ikke er så ille. Vi skulle gjerne sett at de hadde rett, men vi må slik situasjonen er forholde oss til anbefalingene fra forskerne og det miljømyndighetene bestemmer. 

Sjølaksefisket er selvsagt også stengt. Vi oppfordrer alle sportsfiskere i sjø til å overholde gjenutsettingspåbudet om de skulle få en laks. 

NJFF og NL kommer til å følge opp situasjonen politisk og har bedt om møter med Fiskeriministeren og Klima- og miljøministeren.