Stolt Fisker
Slipp.
Fiskene transpoteres og slippes nedstrøms kraftverket
Slipp av støinger
Fisk som slippes til frihet
Aktiv fisker
Karl Johan og fiskelykken.
Forvaltning/Vannkraft

Utfisking av vinterstøinger fra basenget til Svanedal Kraftverk

Flytting laksefisk fra inntaksdam til Svanedal kraftverk i Hellelandsvassdraget.

Innledning

I perioden uke 14 - uke 20 ble det seks kvelder utført avbøtende tiltak i inntaksdammen til Svanedal kraftverk. Tiltaket var et samarbeid mellom Dalane vannområde, Eigersund jeger- og fisk og Eigersund- og Helleland elveeigarlag om å fange støinger som har satt seg fast i inntaksdammen, for deretter å sette dem ut igjen nedstrøms kraftverket i Hellelandsvassdraget. Hensikten med flyttingen er å redusere dødeligheten på utvandrede fisk inntil regulanten får etablert en vandringspassasje/sperre i dammen.

Vannområdekoordinator hadde ansvar for å ha på plass tillatelser fra Statsforvalter og regulant for gjennomføring av tiltaket, og Egersund Jeger- og fisk ordnet med utstyr som ble brukt under flyttingen. Lokal politimyndighet og SNO ble varslet på forhånd om fisket. Det ble benyttet stang med krok uten mothaker til fiske etter tillatelse fra Statsforvalter. Etter fangst ble laksen fraktet skånsomt i store baljer med bil i 2-3 min ned til elveparken som ligger nedstrøms kraftverket.

 page1image62993616 page1image62993824page1image62994032 page1image62994240

Resultat og diskusjon

Første ettermiddagen, onsdag 6. april, ble det tatt opp 16 laks fra inntaksdammen. Laksen varierte i lengde på 55 cm – 85 cm. En av laksene måtte dessverre bøte med livet etter et stort blodtap pga. krok som satt fast i gjellene. Største delen av fangsten foregikk den første timen. Det var fremdeles mye laks igjen i dammen da vi gav oss etter to timer med fiske.

Tirsdag 19 april ble det tatt opp 21 laks fra inntaksdammen med en varierende lengde fra 45 cm – 83 cm. Det ble også avlivet en laks denne dagen pga. krok som ble sittende fast i gjeller og stort blodtap.

Mandag 25 april fikk vi tatt opp 16 laks (lengde fra 52 cm – 84 cm), hvorav 2 av disse ble avlivet grunnet blodtap. Det ble diskutert på dette tidspunktet hva som kunne være årsaken til at fiske endte med avlivning av noen laks. I alle tilfellene var kroken plassert i gjellene på fisken. Det ble også lagt merke til at flesteparten av laksen som ble tatt opp ikke var like avmagret som året før, og den gav mer motstand under fiske.

Torsdag 5 mai ble 12 laks flyttet fra inntaksdammen til nedstrøms kraftverket. Lengden varierte fra 53 cm – 84 cm. Etter 4 kvelder med flytting av laks denne sesongen ble det vurdert om vi skulle avslutte årets dugnadsinnsats på dette tidspunktet, men etter observasjon av flere laks igjen i dammen ønsket flere å fortsette siden tillatelsen fra Statsforvalter var gjeldene ut mai måned.

Torsdag 12 mai og mandag 16 mai ble det fisket hhv. 11 og 8 laks (lengde 56 cm – 94 cm), hvor alle ble sluppet ut nedstrøms kraftverket. Disse to dugnadsdatoene ble ledet av fiskeansvarlig i Egersund jeger- og fisk, da vannkoordinator ikke hadde mulighet til å være tilstede.

De tre siste dugnadsdatoene ble også kjønnet på fisken registrert, i tillegg til lengde og type. I tabell 1 er kjønnet markert med farge 5. mai, 12. mai og 16. mai. Hunnlaks er markert med

rød skrift, og hannlaks er

 1. 1  60 cm

 2. 2  55 cm

 3. 3  58 cm

 4. 4  60 cm

 5. 5  60 cm

 6. 6  58 cm

 7. 7  85 cm

markert med blå skrift.

Tabell med oversikt over flyttet laks 2022

Dato

6. april 2022

19. april 2022

25. april 2022

5. mai 2022

12. mai 2022

16. mai 2022

Antall

Lengde

Lengde

Lengde

Lengde

Lengde

Lengde

83 cm 60 cm 76 cm 53 cm 68 cm 55 cm 70 cm

52 cm 54 cm 72 cm 70 cm 60 cm 53 cm 62 cm

80 cm 78 cm 60 cm 78 cm 80 cm 84 cm 79 cm

62 cm 73 cm 58 cm 92 cm 72 cm 75 cm 75 cm

78 cm 60 cm 56 cm 82 cm 84 cm 80 cm 71 cm

page2image52797888 page2image52798080 page2image52798272 page2image52798464 page2image52798656 page2image52798848 page2image52799040 page2image52799232 page2image52799424 page2image52799616 page2image52799808 page2image52800000page2image52800192 page2image52800384 page2image52800576 page2image52800768 page2image52800960 page2image52801152 page2image52801344 page2image52801536 page2image52801728 page2image52801920 page2image52802112 page2image52802304page2image52802496 page2image52802688 page2image52802880 page2image52803072 page2image52803264 page2image52803456 page2image52803648 page2image52803840 page2image52804032 page2image52804224 page2image52804416 page2image52804608page2image52804800 page2image52804992 page2image52805184 page2image52805376 page2image52805632 page2image52805824 page2image52806016 page2image52806208 page2image52806400 page2image52806592 page2image52806784page2image52806976 page2image52807168

page3image52734272 page3image52734464 page3image52734656 page3image52734848 page3image52735040 page3image52735232 page3image52735424

 1. 8  76 cm

 2. 9  59 cm

 3. 10  56 cm

 4. 11  70 cm

 5. 12  52 cm

 6. 13  85 cm

 7. 14  80 cm

 8. 15  58 cm

 9. 16  72 cm

  (Avlivet)

80 cm 53 cm

55 cm (Avlivet) 45 cm 52 cm 52 cm

75 cm 72 cm 81 cm

60 cm

63 cm (Avlivet) 69 cm

84 cm 68 cm 76 cm (Avlivet) 65 cm 72 cm 78 cm

78 cm

82 cm

53 cm

80 cm 73 cm

94 cm

72 cm 74 cm 75 cm

62 cm

page3image52735616 page3image52735808 page3image52736000 page3image52736192 page3image52736384 page3image52736576 page3image52736768 page3image52736960 page3image52737152 page3image52737344 page3image52737536 page3image52737728page3image52737920 page3image52738112 page3image52738304 page3image52738496 page3image52738688 page3image52738880 page3image52739072 page3image52739264 page3image52739456 page3image52739648 page3image52739840 page3image52951296page3image52951104 page3image53149696 page3image53165248 page3image53157568 page3image53158336 page3image53158528 page3image53158720 page3image53158912 page3image53159104 page3image53159296 page3image53159488 page3image53159680page3image53160448 page3image53161216 page3image53161408 page3image53161600 page3image53161792 page3image53161984 page3image53162176 page3image53162368 page3image53164672 page3image53164864 page3image53165056page3image53165824 page3image53128448 page3image53128832 page3image53128640 page3image53129024 page3image53129984 page3image53130176 page3image53130368 page3image53130944 page3image53131136 page3image53131328 page3image53132864page3image53132672 page3image53133056 page3image53090688 page3image52953088

17
18
19
20
21
Tabell 1: Oversikt over flyttet laks 2022. Rød skrift indikerer flyttet hunnlaks, og blå skrift flyttet hannlaks.

Det ble bare flyttet laks fra inntaksdammen. Sjøørret ble ikke observert. Det ble under dugnadene også observert noen syke laks med soppskader som vi ikke klarte å fange, og fire døde laks på bunnen av dammen.

Konklusjon

I fjor (2021) var første året vi fikk tillatelse til å bruke stang med krok uten mothake til flytting av laksefisk fra inntaksdammen til Svanedal kraftverk. Dette året reddet vi 51 laks fra dammen fra uke 17 – uke 19. I år (2022) begynte vi det avbøtende tiltaket tidligere på året, fra uke 14, og holdt på til uke 20. I dette tidsrommet ble hele 84 laks tatt opp fra inntaksdammen, og 80 laks ble sluppet ut nedstrøms kraftverket. Lengden på laksen varierte mellom 45 cm og 94 cm, hvor gjennomsnittslengden var 69 cm. Det ble ikke observert/reddet sjøørret i inntaksdammen.

Vi har et ønske om å fortsette dette positive avbøtende tiltaket frem til regulanten har funnet en langvarig løsning på å hindre at laksefisk går inn i inntaksdammen.

Trine Salvesen Røyneberg
Klima- og vannkoordinator Dalane vannområde Egersund, 13.06.2022

StaaleSvalestad
torsdag 26.mai 2022 / 20:43

Vannområdekoordinator for Dalane vannområder hadde også dette året ansvar for alt av søknader og tillatelser fra Statsforvalter og regulant til gjennomføring av tiltaket.

Egersund Jeger- og fisk supplerte med ivrige fiskere. Det var en god dugnadsgjeng med varierende alder som sto for fisking, og trabnsport v fisk til elva nedstrøms kraftstasjonen.

Totalt har det blitt flytta 72 store flotte lkser