Instruks for desinfisering

Mål
  • Hindre smitte av Gyrodactylus salaris i Stjørdalsvassdraget
Beskrivelse

Alle som skal fiske i Stjørdalsvassdraget skal desinfisere i henhold til følgende instruks.

Instruks for desinfeksjon av fiskeutstyr

Desinfeksjon av fiskeutstyr mot spredning av Gyrodactylus salaris

Hvis fiskeutstyret kommer fra et annet vassdrag er det følgende prosedyre.

  • Hvis det ved kontrollen viser seg at alt utstyr er helt tørt er det ikke behov for behandling med Virkon S.
  • Hvis utstyret er fuktig skal det sprøytes med Virkon S, 1% oppløsning, og stå i 15 minutter før det skylles i kaldt vann.                                                                        
  • Les bruksanvisningen på baksiden av posen og følg den.
  • Hvis det kommer forespørsler om desinfeksjon av kajakker eller annet utstyr som kommer fra et annet vassdrag så sendes forespørselen videre til Stjørdalsvassdragets Elveeierlag tlf nr. 991 57 239

Det er satt opp en selvbetjent deinfiseringstasjon ved Jan Sakshaug sport AS i Stjørdal, Husbyfaret 6, 7505 Stjørdal.

Evaluert
Yes