Instruks for desinfisering

Mål

Hindre smitte av Gyrodactylus salaris i Stjørdalsvassdraget

 

Beskrivelse

Følgende instruks gjelder for desinfisering og er gjeldene for alle som skal dele ut desinfiseringskort.

Instruks for desinfeksjon av fiskeutstyr

Desinfeksjon av fiskeutstyr mot spredning av Gyrodactylus salaris

Hvis fiskeutstyret kommer fra et annet vassdrag er det følgende prosedyre.

Hvis det ved kontrollen viser seg at alt utstyr er helt tørt, kan det skrives ut attest uten behandling med Virkon S.

Hvis utstyret er fuktig skal det sprøytes med Virkon S, 1% oppløsning, og stå i 15 minutter før det skylles i kaldt vann.                                                                        

Les bruksanvisningen på baksiden av posen og følg den.

Hvis utstyret kun er brukt i Stjørdalsvassdraget kan det skrives ut attest uten at det foretas desinfeksjon av utstyret.

Hvis det kommer forespørsler om desinfeksjon av kajakker eller annet utstyr som kommer fra et annet vassdrag så sendes forespørselen videre til Stjørdalsvassdragets Elveeierlag tlf nr. 991 57 239

Evaluert
Yes