Stjørdalsvassdragets Elveeierlag

Stjørdalsvassdragets Elveeierlag

Fiskerettshavere i vassdraget er organisert i Stjørdalsvassdragets Elveeierlag som har 140 medlemmer.

Les mer

Fiskerettshavere i vassdraget er organisert i Stjørdalsvassdragets Elveeierlag som har 140 medlemmer.

Elveierlaget er en interesseorganisasjon som tar vare på rettighetshavernes interesser.

Det er opprettet fagråd for vassdraget, som består av representanter fra rettighetshaverne, kommunene og brukerne. Fagrådet skal bidra til å fremme lakse- og sjøørretforvaltningen i Stjørdalsvassdraget..

SVEL Logo banner