Stjørdalsvassdragets Elveeierlag

Stjørdalsvassdragets Elveeierlag

Organisasjonen

Grunneierne i vassdraget er organisert i Stjørdalsvassdragets Elveeierlag som har 145 medlemmer. Elveierlaget er en interesseorganisasjon som tar ...