Lakseelva for alle

Stjørdalselva er en av landets beste lakseelver, kjent for sin tilgjengelighet og gunstige prisnivå. Stjørdalselva er en typisk storlakselv og har en sportsfiskehistorie som startet allerede på midten av 1800 tallet. Vassdraget er organisert i henhold til Miljødirektoratets krav og forvaltningsansvaret ligger hos Stjørdalsvassdragets Elveeierlag som representerer ca 140 fiskerettshavere.

Les mer

Stjørdalselva ligger i Nord Trøndelag Fylke og renner gjennom Meråker og Stjørdal kommune. 

Stjørdalselva starter i Meråker sentrum og renner så gjennom landbruks bygdene Gudå, Flora, Sona og Hegra før den passerer Stjørdal sentrum og munner ut i Trondheimsfjorden ved Trondheim Lufthavn Værnes. Den har sitt utspring i Sverige, så Stjørdalsvassdraget går gjennom Norge på tvers.

Den lakseførende strekningen i hovedelva er 55 km lang fra Nustadfossen i Meråker til utløpet ved Værnes Flyplass i Stjørdal.

I tillegg til hovedvassdraget har vi sideelvene Forra og Sona som har oppgang av både laks og sjøørret. Forra er lakseførende i 13 km opp til Storfossen, og i Sona kan det fiskes laks opp til Sonfossen som ligger 6 km oppover i Sondalen.  De er ikke utbygget til kraftproduksjon slik Stjørdalselva er, og har fått status som vernede vassdrag.

Vassdraget er underlagt verneregimet til nasjonale laksevassdrag og munner ut i Trondheimsfjorden som har fått status som nasjonal laksefjord.