Møte i SJFF sine lokaler onsdag 10. juli kl 19:00.


Miljødirektoratet vil foreta en ny evalueringer av stengingsvedtaket i løpet av uke 28. Da kan Stjørdalselva på nytt bli åpnet for fiske.

Det blir et møte i lokalene til SJFF den 10. juli kl 19.00, der vi orienterer om prosessen rundt stenging av elva og hva som skjer hvis den blir åpnet for fiske igjen.

Fangst-statistikk i Stjørdalselva i 2023
4,14
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
1590
Totalt antall fisk fisket
287
Laks 7kg og over
749
Laks under 3kg

Bildet over viser en villaks (øverst) og en rømt oppdrettslaks som er tatt i sjøen i forbindelse med rømmingen fra Lerøy på Hitra i mai 2024. Den bør være lett å skille ut på grunn av slitte finner, forkorta gjellelokk og svak hale. Husk at villaks som har gytt flere ganger kan ha slitte finner. Flergangsgytere av villaks er ofte slankere og har ofte færre prikker enn oppdrettslaks.  Foto: Lars Eivind Bones.

Trusler/Rømming

En ny fiskesesong nærmer seg og til tross for at sesongen 2023 huskes som en sesong litt under middels ser det ikke ut som det preger forventningene foran årets sesong.

Til tross for moderate fangster i 2023 viste gytegropregistreringene en betydelig økning i aktivitet på gytegrunnene. Vi registrerte 559 gytegroper i 2023 og 361 gytegroper i 2022.

Referanseområdet er fra Nustadfoss i Meråker og ned til samløpet med Forra i Hegra. Gytegropregistreringene gjennomføres med 2 båtlag som tar hver sin side av elva, og utføres med samme metodikk som er brukt siden 2006.

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Hornindalsvatnet og Storelva blir åpna for fiske med ekstraordinære reglar fra 13.07.2024 kl 12:00. Sjå fiskereglar for oppdatert regelverk!

Eidselva er fortsatt stengt.

Bakgrunn til framleis stenging er låg vassføring og lite oppgang av laks samla sett i sesongen.

Evt. opning av fiske i Eidselva kan tidlegast skje i månadsskifte juli-august. Ny vurdering blir i veke 30..

Hornindalsvassdraget

Etneelveigarlag har i kveld vedteke at elva framleis held stengt for fiske etter midtsesong. Vedtaket er basert på at ein pr vurderingsdato 8. juli ligg ca 20% bak fjoråret mhp kg ho laks over fella. Det vart diskutert å opna for fiske men innføra ytterlegare restriksjonar på fangst og fangstreiskap, men me landa på at med så mykje restriksjonar og omfang av fang og slepp, var det meir tenleg å la bestanden vera i fred. Det er ein kjedeleg situasjon, men som forvaltningslag må me først og fremst ta omsyn til bestanden av laks og sjøaure. Me vil fortsetja å følgja med på oppgang av fisk og me kan gjera nytt vedtak om fiske, om situasjonen forandrar seg vesentleg.

EtneelvoForvaltning

Fra andre medier

26. juni 2024

Vannet som må vike