Fakta om sjøørreten

Her er en liten filmsnutt for de som ønsker å lære litt mer sjøørreten og utfordringer den møter i sin hverdag. 

Forvaltning/Bekkeløp

Nå er det ikke lenge til sesongen starter. Her kommer styret i SVEL med litt informasjon om kommende sesong.

Forvaltning/Medlemsinfo

I 2020 ble Stjørdalskortet innført. Midlene herfra skal utelukkende gå til kultiveringstiltak i Stjørdalsvassdraget.

Iverbekken er ett av flere gode...

Forvaltning/Sportsfiske
Fangst-statistikk i Stjørdalselva i 2021
4,4
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
2190
Totalt antall fisk fisket
367
Laks 7kg og over
892
Laks under 3kg
Stjørdalselva

Stjørdalselsvassdragets Elveeierlag (SVEL) ønsker velkommen til vårmøte for laksefiskere, grunneiere og andre interesserte 18. mai...

Stjørdalselva

Det blir arrangert Camp Villaks, 5. - 7. august på Nessiøra, Renå gård.

Mer informasjon...

SVEL 2022 Klekkeriet.jpeg

NTE har i siden 1993 finansiert klekkeriet i Meråker som ett viktig tiltak for å kompensere for kraftutbyggingen. Nå står klekkeriet i fare for å bli lagt ned samtidig som NTE ikke vil ta på seg ansvaret for andre kompenserende tiltak for de skadene kraftutbyggingen har påført vassdraget.

Styret har bestått av leder Gunnar D Fordal, Eirik Yven med ansvar for hjemmeside og driftsplanarbeid, Stein Sakshaug har fått ansvar for regnskap og økonomi. Per Hembre og Johan Friheim styremedlemmer. Det er avholdt 3 styremøter og behandlet 43 saker. Vi deltok på et fagseminar på Ersgard i regi av NL, det ble avholdt i april.

Elveside/Organisering

Førstkommende lørdag 24. april arrangeres Strandryddedagen 2021 på Stjørdal.

Trusler

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

De senere års store oppgang av pukkellaks i våre vassdrag er blitt en stor trussel. Konsekvensene av den nye og ukjente arten har man veldig lite oversikt over. BJFF har derfor nå i vår kartlagt omfanget av gytingen siste høst – i alle vassdrag i kommunen.

Kongsfjordelva

Jan Sakshaug fra Jan Sakshaug Sport kommer til Verdalselva 26 mai og holder Speykast kurs. Det er pr 17/5 noen plasser igjen.

Verdalselva

Oversikt over vannføring kommer snart på fremsiden. Inntil videre så finner du linkene her

Verdalselva

Fra andre medier

12. mai 2022

Grønnere gruver