I 2020 ble Stjørdalskortet innført. Midlene herfra skal utelukkende gå til kultiveringstiltak i Stjørdalsvassdraget.

Iverbekken er ett av flere gode...

Forvaltning/Sportsfiske
Fangst-statistikk i Stjørdalselva i 2021
4,4
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
2190
Totalt antall fisk fisket
367
Laks 7kg og over
892
Laks under 3kg
Susanne 15,1 kg

Årets første døgn er noe preget av mye snøsmelting og nedbør som gir en brun elv og vanskelige fiskeforhold. Til tross for dette er det en god start med 27 registrerte fangster.

Sportsfiske/Fangst

Med godt og vell 30 oppmøte ble det ett vellykket åpningsarrangement på Hembre Camping.

Arrangementet ble gjennomført i samarbeid med Stjørdal Jeger- og Fiskerforbund.

Sportsfiske

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Fra andre medier