Årets første døgn er noe preget av mye snøsmelting og nedbør som gir en brun elv og vanskelige fiskeforhold. Til tross for dette er det en god start med 27 registrerte fangster.

Sportsfiske/Fangst

I 2020 ble Stjørdalskortet innført. Midlene herfra skal utelukkende gå til kultiveringstiltak i Stjørdalsvassdraget.

Iverbekken er ett av flere gode...

Forvaltning/Sportsfiske
Fangst-statistikk i Stjørdalselva i 2021
4,4
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
2190
Totalt antall fisk fisket
367
Laks 7kg og over
892
Laks under 3kg
Stjørdalselva

Det blir arrangert Camp Villaks, 5. - 7. august på Nessiøra, Renå gård.

Mer informasjon...

Overrekking av pris for største fangst i 2021

Med godt og vell 30 oppmøte ble det ett vellykket åpningsarrangement på Hembre Camping.

Arrangementet ble gjennomført i samarbeid med Stjørdal Jeger- og Fiskerforbund.

Sportsfiske

Tirsdag 31. mai kl 18.00 sparker vi i gang fiskesesongen i samarbeid med Stjørdal Jeger- og Fiskerforbund.

Arrangementet avholdes på Hembre Camping.

Sportsfiske/Medlemsinfo

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Skadet fisk av sel, kobbe og proppel skal dokumenteres

VerdalselvaForvaltning

Norske Lakseelver er 30 år i 2022. 36 av våre medlemmer er nasjonale laksevassdrag. I år skal vi sette ekstra fokus på dette verneregimet, slik at det lever opp til forventningene.

Norske Lakseelver/Lovverk

Fra andre medier