Fluefiske

En ny fiskesesong nærmer seg og til tross for at sesongen 2023 huskes som en sesong litt under middels ser det ikke ut som det preger forventningene foran årets sesong.

Til tross for moderate fangster i 2023 viste gytegropregistreringene en betydelig økning i aktivitet på gytegrunnene. Vi registrerte 559 gytegroper i 2023 og 361 gytegroper i 2022.

Referanseområdet er fra Nustadfoss i Meråker og ned til samløpet med Forra i Hegra. Gytegropregistreringene gjennomføres med 2 båtlag som tar hver sin side av elva, og utføres med samme metodikk som er brukt siden 2006.

I samarbeid med Stjørdalsvassdragets Elveeierlag (SVEL) er det 21. – 22. september 2023 gjennomført tiltak i Hembresbekken ved Rønningen. Tiltakene er omsøkt i samråd med Stjørdal kommune og godkjent gjennomført av Statsforvalteren. Tiltaket er finansiert med tilskuddsmidler.

Forvaltning/Bekkeløp
Fangst-statistikk i Stjørdalselva i 2023
4,14
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
1590
Totalt antall fisk fisket
287
Laks 7kg og over
749
Laks under 3kg
Photo by Samantha Deleo on Unsplash

Midtsesongevaluering med mer i Stjørdal Jeger- og Fiskerforening sine lokaler, 4. juli, kl 19:00

Sportsfiske

Det er påvist eller mistanke om bakteriell nyresyke (BKD) i fire matfiskanlegg i Hitra, Heim, Aure og Kristiansund kommune. Mattilsynet mener at det er forhøyet risiko for BKD i alle anlegg i PO6, og det er satt i verk tiltak for å hindre videre smitte.

Året laksesesong er godt i gang og det er i skrivende stund registrert 71 fangster med en snittvekt på 7,8 kg.

Selv om fisket er godt i gang ønsker vi i SVEL å komme med litt viktig info om sesongen.

Sportsfiske/Andre sykdommer

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Styret i Årdal Elveeigarlag som representant for grunneigerane har i dag besluttet at det med umiddelbar virkning innføres fredning av all hunnfisk i Årdalselva!

Denne fredningen begrunnes med følgende; Det har til nå denne sesongen vært rekordlav fangst av fisk, denne uka har det blitt tatt i skrivende stund 2 fisk. Det, kombinert med fiskeforhold som knapt kan bli bedre, gjør at styret ser seg nødt til å innføre denne fredningen for å forsikre oss om at det ihvertfall er alle muligheter for at det går opp gytefisk. Den vil ihvertfall gjelde fram til telling er gjennomført (forhåpentligvis starten av juli) og vil bli tatt opp til vurdering ifm midtsesongevaluering.

Til sammenligning ble det i uke 24 i 2022 tatt 85 fisk... Det setter det litt i perspektiv.

Styret følger opp situasjonen nøye utover, og håper at dere som fisker kan hjelpe oss å spre denne informasjonen til andre fiskere slik at alle kan bli med på denne "dugnaden".

Vi fisker jo en rødlistet art og vil jo helst sikre det avlsmaterialet vi kan.

Signaler fra andre elver er at situasjonen er den samme der også.

Styret har pr nå ingen god forklaring på hvorfor det har blitt sånn, her må vi nok avvente ekspertise..

ÅrdalselvaElveside/Fiskeregler

Fra andre medier

29. mai 2024

Nrk om sesongstart

29. mai 2024

Dette er Watermoon