Fakta om sjøørreten

Her er en liten filmsnutt for de som ønsker å lære litt mer sjøørreten og utfordringer den møter i sin hverdag. 

Forvaltning/Bekkeløp

Nå er det ikke lenge til sesongen starter. Her kommer styret i SVEL med litt informasjon om kommende sesong.

Forvaltning/Medlemsinfo

I 2020 ble Stjørdalskortet innført. Midlene herfra skal utelukkende gå til kultiveringstiltak i Stjørdalsvassdraget.

Iverbekken er ett av flere gode...

Forvaltning/Sportsfiske
Fangst-statistikk i Stjørdalselva i 2021
4,4
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
2190
Totalt antall fisk fisket
367
Laks 7kg og over
892
Laks under 3kg
Stjørdalselva

Det blir arrangert Camp Villaks, 5. - 7. august på Nessiøra, Renå gård.

Mer informasjon...

SVEL 2022 Klekkeriet.jpeg

NTE har i siden 1993 finansiert klekkeriet i Meråker som ett viktig tiltak for å kompensere for kraftutbyggingen. Nå står klekkeriet i fare for å bli lagt ned samtidig som NTE ikke vil ta på seg ansvaret for andre kompenserende tiltak for de skadene kraftutbyggingen har påført vassdraget.

Styret har bestått av leder Gunnar D Fordal, Eirik Yven med ansvar for hjemmeside og driftsplanarbeid, Stein Sakshaug har fått ansvar for regnskap og økonomi. Per Hembre og Johan Friheim styremedlemmer. Det er avholdt 3 styremøter og behandlet 43 saker. Vi deltok på et fagseminar på Ersgard i regi av NL, det ble avholdt i april.

Elveside/Organisering

Førstkommende lørdag 24. april arrangeres Strandryddedagen 2021 på Stjørdal.

Trusler

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Det er meget lav magasinfylling og vannføring vil i Otra som de fleste andre sørnorske elver i år bli lavere enn normalt.

Vi følger opp situasjonen overfor regulant og myndigheter, og rapporterer alle tilfeller av yngeldød som oppstår som følge av regulantens effektkjøring.

Som ansvarlig forvalter vil vi kunne bli nødt til å iverksette tiltak dersom forholdene for laksen skulle kreve dette.

OtraElveside/Vannkraft

Natt til onsdag ved midnatt starter laksesesongen i Verdalselva. Noe nytt er det før denne sesongen. Vi oppsummerer.

Verdalselva

Fra andre medier

12. mai 2022

Grønnere gruver