I 2020 ble Stjørdalskortet innført. Midlene herfra skal utelukkende gå til kultiveringstiltak i Stjørdalsvassdraget.

Iverbekken er ett av flere gode...

Forvaltning/Sportsfiske
Fangst-statistikk i Stjørdalselva i 2022
4,38
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
2032
Totalt antall fisk fisket
423
Laks 7kg og over
954
Laks under 3kg
Susanne 15,1 kg

Årets første døgn er noe preget av mye snøsmelting og nedbør som gir en brun elv og vanskelige fiskeforhold. Til tross for dette er det en god start med 27 registrerte fangster.

Sportsfiske/Fangst

Med godt og vell 30 oppmøte ble det ett vellykket åpningsarrangement på Hembre Camping.

Arrangementet ble gjennomført i samarbeid med Stjørdal Jeger- og Fiskerforbund.

Sportsfiske

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

NJFF- Finnmark har hatt årsmøte i Alta. Et viktig tema har vært bekjempelse av pukkellaks og aktuelle løsninger. Fra oss i BJFF synliggjorde vår leder – Geir Kristiansen hvilke planer og erfaringer vi har fra både Kongsfjordelva og Storelva.

 

Kongsfjordelva

Tolv miljø- og friluftsorganisasjoner er samstemte i sin melding til Arbeiderpartiet om at partiets historiske støtte til samfunnskontrakten om vassdragsvern må ligge fast.

Trusler/Vannkraft

Fra andre medier