Fiskeregler

Stjørdalsvassdragets Elveeierlag har inngått en avtale med Stjørdal Jeger- og Fiskerforening om oppsyn av hele Stjørdalselva.

Inspirasjon

Er du 16 år eller yngre åpner vi på Hembre en liten strekke av elva for deg. 

Fakta

Stjørdalsvassdragets Elveeierlag (SVEL) er nå organisert etter Miljødirektoratets krav om pliktig organisering og har det formelle ansvaret for ...

Laksevassdrag

På styremøte i Stjørdalsvassdragets Elveeierlag den 9.