Fluefiske

Nyhetsbrev før sesongen 2024

En ny fiskesesong nærmer seg og til tross for at sesongen 2023 huskes som en sesong litt under middels ser det ikke ut som det preger forventningene foran årets sesong.

Til tross for moderate fangster i 2023 viste gytegropregistreringene en betydelig økning i aktivitet på gytegrunnene. Vi registrerte 559 gytegroper i 2023 og 361 gytegroper i 2022.

Referanseområdet er fra Nustadfoss i Meråker og ned til samløpet med Forra i Hegra. Gytegropregistreringene gjennomføres med 2 båtlag som tar hver sin side av elva, og utføres med samme metodikk som er brukt siden 2006.

EirikYven
lørdag 18.mai 2024 / 12:07

 

Gytegroper og fiskeregler

Fiskereglene for 2024 blir uendret fra 2023. Vi er pålagt av Miljødirektoratet å gjennomføre midtsesong evaluering  med avtale om forhåndsavtalte tiltak, der har vi skjerpet inn litt. Hvis vi ikke oppnår  90 % av beregnet gytebestandsoppnåelse  pr. 1 juli så blir all laks over 3 kg fredet fra 1. august.

 

Fiskergler 2024

Desinfeksjon av fiskeutstyr

 

 

Mange private utleiere har desinfeksjonsstasjoner til egne fiskere. SJFF sine kortselgere har desinfeksjonsstasjoner.

De som fisker hos utleiere som ikke har egne desinfeksjonsstasjoner skal desinfisere sitt fiskeutstyr hos Jan Sakshaug Sport på Stjørdal.

Les instruks for desinfeksjon av fiskeutstyr og kvitter ut på Elveguiden sitt registreringssystem.

Instruks for desinfisering

Skjellprøveprosjektet

Innlevering av skjellprøver blir som tidligere, tomme skjellprøveposer finnes i de utsatte skjellprøvekassene. Utfylte poser legges tilbake i samme kasse. Det skal leveres skjellprøver av all avlivet laks.

Skjellprøvekasser finner du her:

  • Best bensinstasjon i Meråker.
  • Postkasse stativ ved jernbaneovergang i Flornes.
  • Hylla i Flornes.
  • Midtkil camping i Sona.
  • Best bensinstasjon i Hegra.
  • Ersgard på Stjørdal.
  • Jan Sakshaug Sport på Stjørdal.
  • Sportsfiskesenteret på Stjørdal.
  • Flora camping.

 

Les mer om skjellprøver

Skadet laks og laks med soppinfeksjon

 

SVEL ønsker at fiskerne følger med på og rapporterer til SVEL om skadet laks, sykdomstegn, forurensing  og andre observasjoner som kan være av interesse.

Send e-post til post@stjordalselva.no dersom du kommer over noe.

Varsling av hendelser

Oppsyn

 

 

Stjørdal Jeger og fiskerforening (SJFF) har ansvar for å utføre oppsyn i hele den lakseførende delen av vassdraget.

Tilbud om laksefiske i Stjørdalsvassdraget.

Informasjon om kjøp av fiskekort finnes på SJFF sine hjemmesider.

Du finner også tilbud om fiskevald på Elveguiden, Inatur og Stjørdalsvassdragets elveeierlag sin hjemmeside.

Inatur
Elveguiden
SJFF

Vårmøte og åpningsarrangement

 

Det årlige vårmøte for laksefiskere og elveeiere vil bli avholdt i lokalene til SJFF den 21. mai kl. 18.00.

Den 31. mai kl. 18.00 vil vi sammen med jeger og fiskerforeningene gjennomføre det årlige åpnings arrangementet, det vil i år bli arrangert på Flora camping.

Villaksens dag

Villaksens dag vil bli avholdt på Renå gård den 15. juni. Det vil bli muligheter for grilling, kaffekoking og foredrag med laksen og elva i fokus.

Fisketrygdavgift og Stjørdalskortet

Alle som er over 18 år og som skal fiske etter laks og sjøørret skal betale Miljødirektoratets fiskeravgift og Stjørdalskortet.

Betaling av fiskeravgift

Betaling av Stjørdalskortet