Endring i fiskeregler dersom det åpnes for fiske

Det er fremdeles usikkert om det åpnes for laksefiske i Stjørdalsvassdraget. Miljødirektoratet (MD) vil gjøre sine vurderinger i løpet av den kommende uken.

EirikYven
søndag 07.juli 2024 / 09:46

Dersom MD snur og elva gjenåpnes vil følgende endringer tre i kraft for lokale fiskeregler.

  • Stjørdalselva innfører fredning av all laks over 3 kg (65 cm) med umiddelbar virkning fra den dato elva eventuelt blir åpnet.
  • Årskvoten blir redusert fra 3 til 2 laks under 3 kg (65 cm)
  • Det blir innført forbud mot markfisk resten av sesongen.

Fiskereglene trer i kraft med umiddelbar virkning fra øyeblikket fisket gjenåpnes.

Styret i SVEL kommer med mer info så fort ny vurdering av MD foreligger.

Tilleggsopplysninger som sendes til MD

Styret i Stjørdalsvassdragets elveeierlag vil her komme med tilleggsopplysninger til sak 2024/5345 i forbindelse med stenging av elva og eventuell åpning etter ny behandling av stengingsvedtaket.

Onsdag den 10. vil vi gjennomføre et møte for kortselgere, elveeiere og laksefiskere. Vi vil informere om at vi ved eventuell åpning må ha et særlig fokus på gjennutsetting da all villaks over 3 kg skal settes tilbake. Det vil bli sendt ut informasjonsmateriell i forbindelse med gjennutsetting.

Vi vil stille krav om at de som utøver fiske under så spesielle forhold har knutefrie håver, egnet tang til å ta ut kroker med og klemmer inn mothaker. Vi vil oppfordre til at fiskere ikke fisker alene. 

Vi vil styrke oppsynet og de vil ikke bare ha ansvar for at fiskereglene blir overholdt, men også føre tilsyn med og gi råd om gjennutsetting. 

Vi vil gå inn med ekstraordinære tiltak hvis fisketrykket blir for høyt eller andre forhold krever det.

Vi vil med informasjon og plakatering på gapahuker langs elva gjøre fiskerne i stand til å se forskjell på villaks og oppdrett. 

Vi ber også om at våre gode marginer i oppnådd gytebestandsmål blir tatt med i evalueringen om eventuell åpning av elva. 

Før elva ble stengt ble det daglig tatt oppdrettslaks i stangfiske. Stjørdalselva har dårlige siktforhold og derfor uegnet til utharpunering av laks, stangfiske er derfor det best egnede tiltak for utfisking av rømt oppdrettslaks.

Dette er en spesiell situasjon og hvis elva blir åpnet vil Stjørdalsvassdragets elveeierlag ta dette ansvaret på største alvor