Pukkellaks
Trusler/Pukkellaks

2023 er pukkellaksår

Det er pukkellaksår i år, og vi ber alle fiskere om å avlive pukkellaks og melde det inn på laksebørsen samt å ta skjellprøver.

EirikYven
onsdag 24.mai 2023 / 19:16

Pukkellaksen hører ikke naturlig til i norske elver og har en to-årig syklus. Forrige gang vi fikk pukkellaks inn i Stjørdalsvassdraget var i 2021, men i mindre mengder. Det er vanskelig å forutsi hvor mye vi vil få inn i elvene vår i år, men ber alle som fisker om å melde inn all pukkellaks som fanges. 

Følgende skriver Norsk institutt for naturforskning (NINA) om pukkellaks:

Noen få pukkellaks i ei elv er neppe noe stort problem, men hvis det kommer opp tusener, som vi nå ser i noen elver, så er det stor fare for negative effekter på lokal laks, sjøørret og sjørøye. Pukkellaks er en art som kan bli veldig tallrik, og vi har nå sett i Finnmark at flere tusen kan gå opp i enkelte vassdrag. Dette kan påvirke andre fisk og hele økosystem. Det kan også påvirke utøvelsen av fisket.

Les mer om pukkellaksen på NINA sine nettsider: https://www.nina.no/pukkellaks

Rapportering av pukkellaks
Pukkellaksens livssyklus. Illustrasjon: Sigrid Skoglund.
Pukkellaksens livssyklus. Illustrasjon: Sigrid Skoglund.