Namsen

Midtsesongevaluering

Den 4/7 gjennomførte styret i Namsenvassdraget Elveierlag midtsesongevaluering for Namsenvassdraget

Niklas Høgstedt
Søndag 28.november 2021 / 00:00

Styret i NE vurderer at vassdraget samlet sett er innenfor forhåndsavtale kriteriene til Statsforvalteren for situasjon A, som tilsier følgende:
 

"Den personlige kvoten (antall laks/pers/døgn), høys til 5 laks hvorav maks 1 over 65cm. Den personlige sesongkvoten høys til 15 laks.

Fisket i elvene Bjøra, Søråa, Eida og Flåttelva utvides fra og med 16. august til og med 31. august etter en samlet vurdering av regneark for Namsenvassdraget totalt og elvene i Høylandsvassdraget alene, fiskeforhold samt innsig og andre relevante forhold. Fisket kan utvides på følgende betingelser:   
- Vassføringa er mer enn 5 m3/s (målt ved utløp Grongstadvatn).  
- Det innføres redskapsbegrensninger (kun overflatefiske, mark uten søkke og flue uten synkesnøre).  
- All hunnlaks fredes og skal settes ut igjen i perioden 16.08-31.08
."


Skulle det vise seg at innsiget av laks og/eller fiske avtar dramatisk forbeholder styret seg retten til å gjøre om på sin beslutning.
Reglene trer i kraft fra om med 5.7.2022 kl.01:00.