Etneelva sone 12b
Fiske i sone 12b                  fotograf Hans Kristian Krogh-Hanssen
Elveside

Midtsesongevaluering 2022

Midtsesongevaluering er utført med data til og med 8. juli. I år så har me netto (etter fratrekk av avliva fangst over fella) ca 1700 kg ho laks over fella mot ca 1400 kg i fjor.Gytebestandsmålet er 1025 kg (totalt for året).

Det er gode tal og gjev grunnlag for ein auke i totalkvote for elva. Styret har derfor vedteke å auke total årskvote til 1200 laks. Oversikt over fordeling av kvote til den enkelte fiskerettshavar er sendt ut pr mail.

Andreas Aune
onsdag 13.juli 2022 / 17:42