Landsmøte NL 2022

Samlet for villaksen - donerer 20 000 til aksjonister

Vi kan redde villaksen, men da må politikerne handle nå. Tiden er overmoden for å ta grep.

Ranaelva
mandag 02.mai 2022 / 20:44

Lakseoppdrett må konverteres til lukka anlegg, villaksen må hensyntas bedre i vannkraftutbygginger, gruvedumping i fjorder tilhører fortida og høstingen av villaks må være bærekraftig. Slik sammenfatter landsmøtet i Norske Lakseelver sine klare innspill til myndighetene. I tillegg donerer organisasjonen 20 000 til aksjonistene som er på vei til Engebøfjellet. Les mer....