Markering mot gruvedumping på SALT i Oslo
Markering mot gruvedumping på SALT i Oslo. Det store engasjementet viser at saken vekker en bred oponion mot vedtakene.
Trusler/Gruvedrift

Markering mot gruvedumping

Tirsdag 28/9 ble det arrangert en markering mot dumping av gruveavfall i Repparfjord og Førdefjorden på Salt-scene i Oslo. Norske Lakseelver var en av flere appelanter som påpekte at den nye regjeringen må stoppe planene. Her er vår appell.

onsdag 29.september 2021 / 09:01

Hele arrangementet ble streamet og ses på Natur og Ungdoms Faceookside.

 

Norske Lakseelver organiserer forvaltningslagene i 110 av våre fantastiske lakseelver.   

Villaksen er en symbolart. Den betyr mye for oss alle.  

Villaksen gir både naturopplevelser og næringsinntekter. I løpet av tre korte sommermåneder genererer den en omsetning på om lag 1,3 – 1,5 milliarder kroner.

For ikke å snakke om hvor mye glede den bringer til de heldige sportsfiskere som får den på kroken. Det er opplevelser som ikke kan måles i penger.

Turismen i Norge startet med britiske laksefiskepionerer som seilte inn i fjordene på starten av 1800-tallet.  Det gikk snart gjetord på de britiske øyene om de mektige fjordene og elvene i Norge. 

Og fortsatt kommer det mange utlendinger til Norge for å fiske laks.

Men hva skal disse egentlig tro om oss?

Det er ikke så lenge siden det var oppslag om Førdefjorden i to av Englands største aviser. Begge skrev at en vakker vestlandsfjord står i fare for å fylles med millioner av tonn gruveslam.  

Dette er vel et skrekkeksempel på hvordan man IKKE skal forvalte omdømmet sitt som reiselivsdestinasjon!

Laksen er kjent for sine utrolige krefter som den bruker til å slå seg opp gjennom fosser og stryk. 

Likevel er laksen en sårbar skapning.  Både naturlige endringer og menneskelig aktivitet har hatt stor påvirkning på villaksen. 

Stortinget fikk derfor i 2003 vernet noen av villaksen viktigste leveområder i Norge.  Det har blitt utpekt 29 nasjonale laksefjorder og 52 laksevassdrag.

I disse elvene og fjordene skulle villaksen skal ha en SÆRLIG BESKYTTELSE. 

Førdefjorden var en av fjordene som fikk status som nasjonal laksefjord. Det fikk også Repparfjorden.

Både Nausta og Repparfjordelva er nasjonale laksevassdrag.

Likevel åpnes det for dumping av gruveavfall.

Hva skjedde egentlig med det verneregimet Stortinget vedtok? Leste ikke politikerne det? Var det like vanskelig som retningslinjene for pendlertillegg til representantene?

… Noe må det ha vært

Den amerikanske forfatteren Mark Kurlansky har skrevet en bok om laksen. Han forteller om hvordan andre næringsinteresser bit for bit har ødelagt laksens habitat rundt om i verden.  

Vi må ha kraft, vi må ha tømmer, vi må ha mineraler, vi må utnytte fiskeressursene til det er tomt ... og vi forurenser og ødelegger laksens habitat. Igjen og igjen.

De siste 30 årene er antallet villaks som kommer tilbake fra havet – halvert!

En gang var det laks i alle elver - fra Spania til Russland. Nå er det ikke mange igjen. Og Norge har et spesielt ansvar. Vi er hjemland for en tredjedel av de gjenlevende, ville bestandene av atlantisk laks.

Dumping av gruveslam midt i matfatet til vernede villaksstammer henger ganske enkelt ikke på greip!

Så vår oppfordring til den påtroppende regjeringen er klar.

Stopp dette – det gagner ingen – hverken laks eller næring!

Fjorden er det første, livsviktige matfatet når villaksungene går ut av elva om våren.  God tilgang på fiskelarver og krepsdyr i fjorden har direkte sammenheng med hvor mange laks som overlever den lange vandringa til havs. 

En fjordbunn dekket av gruveavfall blir som en ørken, med null produksjon av næring.

En fjordbunn dekket av gruveavfall fortrenger alle andre næringer – den fortrenger yrkesfiskere og sportsfiskere og akvakultur og – i Repparfjordens tilfelle – også landbasert og kulturelt viktig reindriftsnæring.

For hva?

For en gruvedrift som utmerket godt kunne vært løst på andre måter.

I FNs naturrestaureringstiår er det et paradoks at Norge skal ødelegge enda mer natur, samtidig som vi vet hva dette vil medføre.

Vi står midt i en periode med omfattende klimaendringer. På Vestlandet var det rekordtørke i år. I Nausta rant det i perioder én kubikk vann i sekundet.

Tror dere laksen får det lettere framover om vi fyller fjorden med slam?

Svaret er vel kort og godt - Nei.

Dumping av gruveslam midt i matfatet til vernede villaksstammer henger ganske enkelt ikke på greip!

Så vår oppfordring til den påtroppende regjeringen er klar.

Stopp dette – det gagner ingen – hverken laks eller næring!