Gruvemarkering foran Stortinget
Natur og Ungdom arrangerte markering foran Stortinget etter at Nordic Mining fikk driftstilatelse til Engabøfjellet.
Trusler/Gruvedrift

Markerte protest mot gruveavfall

Aktivister fra Natur og Ungdom holdt en markering foran Stortinget på torsdag 18.06, etter at Nordic Mining hadde fått driftstillatelse på Engebøfjellet. Norske Lakseelver holdt appell, som er gjengitt her.

fredag 19.juni 2020 / 08:48

Nordic Mining har nå fått driftstillatelse på Engebøfjellet.

Det betyr 250 millioner tonn gruveslam i fjorden – bare noen meter utenfor grensen til den nasjonale laksefjorden Førdefjorden.

Det er så utrolig mye som er feil med dette – og det er helt utrolig at en regjering som snakker om «grønt skifte», godkjenner utslipp som vil legge fjordbunnen død for flere generasjoner.

Kunnskapen vi har fra Havforskningsinstituttet tilsier at dette vil gi langvarige og trolig irreversible endringer i fjordens flora og fauna. Og den lille laksen på vei ut fjorden vil neppe finne noe å spise - der den må svømme rundt i en slamfylt vannørken.

Da dør den.

I en tid hvor naturmangfoldet vårt er under ekstremt sterkt press og hvor klimaendringer gjør at våre ville laksefisker møter stadig nye utfordringer, trenger vi jammen ikke et slikt vedtak.

Politikerne bak oss her snakker varmt om villaksen i festtaler. Norge har et spesielt ansvar, sies det.

Men når det kommer til praktisk politikk, er de samme politikerne villig til å se gjennom fingrene med konsekvensene av sine vedtak.

  • Vi ser det når de ikke vil pålegge lakseoppdretterne å produsere i lukkede systemer.
  • Vi ser det når de nøler med å godkjenne løsninger som kombinerer vannkraft og gode forhold for laksen i elva.
  • Vi ser det i utallige utbyggings- og veisaker langs vassdragene våre.

Og vi ser det altså nå – med godkjenningen av å dumpe 250 millioner tonn slam i en ren fjord.

I mai 2003 bestemte Stortinget å opprette et særskilt vern for 37 viktige norske lakseelver, med tilhørende beskyttelse av de 21 fjordene de renner ut i. I 2007 ble 15 nye vassdrag og 8 nye fjorder inkludert i ordningen.

Lakseelva Nausta renner ut i Førdefjorden og er en av disse nasjonale lakseelvene.

Og for å sitere Stortingsproposisjon 32 fra 2006-2007:

«Opprettelsen av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder har som mål at laksebestandene i disse elvene og fjordene skal ha særlig beskyttelse mot negative effekter fra andre samfunnsinteresser.»

Vi gjentar - «Særlig beskyttelse mot negative effekter fra andre samfunnsinteresser».

Det har de tydeligvis ikke.

Norske Lakseelver representerer grunneierne og forpaktende foreninger i 104 lakseelver – deriblant Nausta.

Vi – og mange andre – har krevd dette stoppet, og vi appellerer nå til Næringsministeren en gang til.

Stopp dette – og stopp også Nussir sine planer om tilsvarende miljøødeleggelse i den nasjonale laksefjorden, Repparfjorden i Finnmark.

På nettsidene til Regjeringen står det: «Departementet utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.»

Ja, da må ministeren faktisk levere det og ikke en politikk som bringer oss tilbake til 1950-tallet.

Takk.