Natur og Ungdom trener på sivil ulydighet i forbindelse med den planlagte dumpingen av gruveavfall i førdefjorden.
Natur og Ungdom trener på sivil ulydighet i forbindelse med den planlagte dumpingen av gruveavfall i førdefjorden. Foto: Natur og Ungdom / Anton Hauan /Flickr.
Nasjonal laksefjord/Gruvedrift

Nei til dumping av gruveutslipp

Norske Lakseelver er bekymret for hvordan gruveutslippene vil påvirke villaksen i de nasjonale laksefjordene, og vi er også bekymret for hva en eventuell godkjenning av prosjektene vil gjøre med beskyttelsesordningens framtidige status og autoritet.

Paal
torsdag 28.mai 2015 / 10:54

Norske Lakseelver mener kunnskapsgrunnlaget om gruveindustriens påvirkning av sjø- og havforhold må utvides, og skulle gjerne sett en langt større forskningsaktivitet, samt at flere prosjekter får finansiering fra andre kilder enn gruveselskapene selv. Dette er noe som også har blitt påpekt av Havforskningsinstituttet, som i tillegg etterlyser flere studier som blir fagfellevurdert og publisert i vitenskapelige tidsskrift.

 

Norske Lakseelver har derfor bedt Riksrevisjonen se nærmere på hvordan KLIF/Miljødirektoratet forvalter lovverket som regulerer utslipp til nasjonale laksefjorder. Vi er kritiske til at det foregår gruveutslipp til nasjonale laksefjorder i dag, uten at eventuell negativ påvirkning på villaksen overvåkes på en tilfredsstillende måte. Det er så vidt vi kan se heller ingen forhåndsavklarte konsekvenser for gruvevirksomhetene dersom negative effekter på villaksen blir påvist.