Gavesjekk til aktivister
Vegard Heggem fra Norske Lakseelver overrekker gavesjekk på 10 000 til aktivist Åsa Braut Backe. I bakgrunnen lavvoen med banneret fra Alta-kampen. Foto: Norske Lakseelver.
Nasjonal laksefjord/Gruvedrift

Støtte til aksjonistene i Repparfjorden

Norske Lakseelver overrakte i går en gavesjekk på 10 000 til aksjonistene i Repparfjorden.

torsdag 12.august 2021 / 12:20

Kampen for å redde den nasjonale laksefjorden Repparfjorden fra dumping av gruveavfall engasjerer mange. I sommer har aksjonister opprettet leir for å stoppe anleggsarbeidet. Malen er hentet fra tidligere miljøkamper som Alta og Mardøla. Det blir ekstra tydelig når man ser lavvoen med «La elva leve»-banneret som aksjonistene har satt opp. Dette en original lavvo fra Alta-kampen og ble kjøpt på politiauksjon over inndratt utstyr den gangen.

Nå kommer den til nytte enda en gang.

Vegard Heggem fra Norske Lakseelver tok turen innom leiren og overrakte sjekken til Åsa Braut Backe på onsdag, før han dro videre til Alta for å prate med finnmarkskandidater til stortingsvalget.

-Sivil ulydighet er en aksjonsform som ikke skal brukes ukritisk, men i noen tilfeller er det nødvendig å vise motstand mot samfunnets ødeleggelse av naturhabitater. I FNs naturrestaureringstiår er det et paradoks at Norge skal ødelegge enda mer natur, samtidig som vi vet hva dette vil medføre. Norske Lakseelver er ikke motstander av gruvedrift, men mener det må finnes andre og bærekraftige løsninger, både i Repparfjorden og Førdefjorden, understreker Heggem.

Gave til fiskeutstyr

Norske Lakseelver påpeker at litt av poenget med en gavesjekk som skal brukes lokalt, er å synliggjøre hvor mye laksefiske i elv betyr for lokalsamfunnene rundt om i Norge. Nye beregninger fra forskerne på NMBU viser at sportsfiske etter laks genererer er en total verdiskaping på om lag 1,5 milliarder i løpet av tre sommermåneder.

Det store engasjementet for villaksen i Finnmark kommer godt fram når man ser på innsatsen som er nedlagt av de mange frivillige i kampen mot den uønskede pukkellaksen i sommer.

-Folk i Finnmark brenner for villaksen og elvene sine. Med dagens klimaendringer og tap av naturmangfold, kan vi ikke fortsette som før. Naturen tåler ikke enda større belastning, understreker Heggem.

Velg villaksen

Norske Lakseelver setter i høst villaksen på agendaen under flere politiske arrangement rundt om i landet. I dag og i morgen er Heggem på Stengelsen gård i Alta, hvor politikere fra alle partier er samlet for å diskutere villaksens framtid.

-Vi vet at mange bryr seg om villaksen, fra MDG til Frp. Mye kan gjøres gjennom dialog og forståelse for utfordringene, avslutter Heggem.