Pukkel fisket i Målselva
Trusler/Pukkellaks

Pukkellaks-alarm i Målselva!

Da er de første eksemplarene av den fremmedartede laksen observert i laksetrappa på tur til gyteområder i øvre del. I går 12.juli, passerte mer enn 10 pukkellakser telleren i laksetrappa.

OysteinIselvmo
tirsdag 13.juli 2021 / 21:00

Elveierlagene har som kjent planlagt utfisking når en invasjonen er i gang, og dette ble startet umiddelbart. I korthet går det ut på å montere stengsler i øvre del av trappa, redusere vannstanden og fange fisken som er innenfor stengt sone. Pukkellaksen blir her fanget og avlivet, mens all annen fisk vil bli sluppet forbi og fortsette vandringen.