Pukkellaks
Trusler/Pukkellaks

Tillatelse til uttak av pukkellaks

Samarbeidsutvalget for Målselvvassdraget (SUM) har fått tillatelse fra Statsforvalteren til uttak av pukkellaks.

OysteinIselvmo
tirsdag 22.juni 2021 / 10:48

Uttaket skal skje med stang og garn i egnede områder. Formålet er å forhindre oppgang og reproduksjon av pukkellaks. SUM har utarbeidet en plan for oppfølging av utviklingen til pukkellaks i Målselv.