Landsmøte
Norske Lakseelver/Arbeidsplan

Landsmøte i Norske Lakseelver 2020

Landsmøtet i Norske Lakseelver ble avholdt digitalt fredag 30/10. Styret og administrasjonen var samlet på Gardermoen, mens representanter for elvene og eksterne foredragsholdere deltok digitalt via Teams. Avstemming ble gjort via nettet.

fredag 06.november 2020 / 10:33

Landsmøtet avholdes annethvert år. I år ble det vedtatt nye vedtekter for å modernisere organisasjonen. Vedtektsendringene vil bla. gjøre det lettere for Norske Lakseelver å bli akseptert i frivillighetsregisteret.

Arbeidsplan og påfølgende resolusjoner ble vedtatt.

 

 

Landsmøtet valgte nytt styre og valgkomite. To styremedlemmer takket av, og gjenvalgt styreleder Ragnhild Brennslett roste Vidar Børresen fra Etna og Erik Skjevesland fra Mandalselva for god innsats.

Nye styremedlemmer for fire år ble Knut Munthe Olsen fra Årøyelva i Sogn og Fjordane og Eigil Movik fra Skiensvassdraget i Telemark/Vestfold. Norges Bondelags styreplass blir overtatt av Erling Aas-Eng etter Bodhild Fjelltveit.

Styret består dermed av: Styreleder Ragnhild Brennslett, Ranaelva. Aksel Hembre, Stjørdalselva. Karianne Johansen, Altaelva. Vidar Skiri, Rauma. Knut Munthe-Olsen, Årøyelva. Eigil Movik, Skiensvassdraget. Erling Aas-Eng, Bondelaget og Gudbrand Gulsvik, Norges Skogeierforbund. Varamedlemmer i nummerert orden er: (1) Eiliv Erdal fra Nausta, (2) Siri Stav fra Gaula i Trøndelag og (3) Sigve Frantzen fra Kongsfjordelva.