En flott nygått Strynelaks.
Norske Lakseelver/Arbeidsplan

Krever bedre forhold for villaksen

Landsmøtet i Norske Lakseelver krever at myndigheten tar situasjonen til villaksen på alvor. Oppdrett, vannkraft og sjølaksefiske på blanda bestander vekker bekymring.

tirsdag 03.november 2020 / 09:45

Den atlantiske laksen er en nøkkelart for Norge, og en art vi har høstet av siden menneskene slo seg ned i landet. De siste trettifem årene har imidlertid mengden villaks som kommer tilbake fra havet blitt halvert. Forskerne finner at oppdrett og vannkraft utgjør store trusler mot bestandene.

Norske Lakseelver organiserer forvalterorganisasjonene i 105 lakseelver. Landsmøtet var digitalt samlet fredag 30.10.2020.

- For å sikre levedyktige bestander i lakseelvene, må myndighetene ta noen klare grep om påvirkningsfaktorene. Ved å kreve at oppdrett av laks kun foregår i lukkede anlegg, hadde mye vært gjort, påpeker styreleder Ragnhild Brennslett.

Organisasjonen har i forbindelse med landsmøtet imøtegått fiskeriministerens vurderinger av oppdrettsindustriens miljøpåvirkning i en kronikk på Nrk Ytring.

- I tillegg til påvirkningen i fjordene våre, ser vi at mye kan gjøres i de kraftregulerte elvene. Ny kunnskap om miljødesign kan hjelpe på situasjonen, slik at vi får både vannkraft og bedre forhold for laksen og annet liv i elvene, sier Brennslett.

Fra neste år settes nye regler for fiske etter laks i sjø og elv. Norske Lakseelver er bekymret for sjølaksefisket, som beskatter laks uten å vite hvilken elv fisken kommer fra.

- I Norge skal laksen forvaltes på bestandsnivå. Da kan vi ikke aksepterer dagens sjølaksefiske som høster i blinde. Om det videreføres vil de kunne beskatte sårbare bestander som ikke tåler høsting. Landsmøtet oppfordrer Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn til å ta dette på alvor, og ikke åpne for sjølaksefiske kommende femårsperiode, avslutter Ragnhild Brennslett.

Her kan du lese resolusjonene fra landsmøtet.