gytefisktelling

Fagseminar på landsmøtet

I forkant av landsmøtet i Norske Lakseelver 2020, ble det avholdt en dags fagseminar. Seminaret er en kombinasjon av foredrag over Teams og fra salen. Her finner du opptak av alle innleggene.

Fredag 06.november 2020 / 10:33

Fagseminaret 2020 strakk seg over en hel dag. Opptakene er derfor fordelt på  tre filmer. Her er oversikten over innholdet i hver enkelt film og startpunktene for de enkelte foredragene. Innholdsoversikten ligger også i beskrivelsesfeltet for hver enkelt film på Youtube.

Film 1

Hvordan styrke samspillet mellom forskere og lokal forvaltning + kort om status for vill laksefisk og trusselbilde.

Eva B. Thorstad, NINA og Vitenskapelig råd for lakseforvaltning

Start: 06:17

Hvordan kan lukka anlegg redusere lus og rømming fra oppdrett?

Arve Nilsen, Veterinærinstituttet 

Start: 19:15

Hva kan gjøres i regulerte elver for å sikre mer laks?

Håkon Berg Sundet, Fagansvarlig vannkraft, Norske Lakseelver

Start: 035:24

Pukkellaks – hva kan vi gjøre i 2021

Rune Muladal, Naturtjenester i Nord

Start: 052:24

---------------------------------------------------------------------

Film 2

Vitenskapelig råd for lakseforvaltnings mest relevante tall på nettsiden – hva de betyr og hvordan vi kan bruke dem

Eva B. Thorstad, NINA og Vitenskapelig råd for lakseforvaltning

Start: 0:0

Hvordan bruke VRLs-elvestatus i lokal forvaltning?

Rune Krogdahl, Orkla Fellesforvaltning

Start: 013:05

Nettbasert driftsplan til hjelp i lokal forvaltning
- et nyttig verktøy for å prioritere, organisere, dokumentere og evaluere arbeidet i elvene

Sigurd Toverud, Norske Lakseelver

Start 037:38

Hvordan ble laksesesongen 2020? – Hovedfunn og trender

Pål Mugaas, Kommunikasjonsansvarlig Norske Lakseelver

Start: 053:33

Hvordan påvirket Covid-19 årets laksesesong?
Var vi forberedt? Hvordan løste vi utfordringene i 2020? Hva med 2021?

Vegard Heggem, Aunan Lodge

Start: 1:07:32

Hvordan overvåke, dokumenter og varsle når noe går galt?

Tørrlegging av regulert elv

Jan Henning L'abée-Lund, NVE

Start: 2:28:54

Når oppdrettslaks rømmer
Olav Moberg, Fiskeridirektoratet

Start: 2:46:56

Når det kommer utslipp i elva

Torstein Rognes, Gaula Fiskeforvaltning

Start: 3:06:30

-----------------------------------------------------------------------

Film 3

Hva kan vi lære av fiskekultivering fra tidenes morgen og fram til i dag?

Lars Nilsen, forfatter og fiskeentusiast

Start 34:10

Miljødesign og flaskehalsanalyse i regulerte og uregulerte elver
Eksempler fra Lærdal og Jølstra

Sven Erik Gabrielsen, NORCE 

Fra 57:53

Påleggsundersøkelser: Fra fiskeutsettinger til tiltak i elva

Roy Langåker, Miljødirektoratet

Fra 1:19:36

Status om forslaget til fisketidsreguleringer fra 2021 og veien fram mot endelig vedtak

Helge Axel Dyrendal, Miljødirektoratet 

Fra 2:02:59

Hva er effekten av at det drives sjølaksefiske for elvene våre?

Vidar Skiri, Rauma og styret i Norske Lakseelver

Fra: 2:13:32

Fiskeregler og oppsyn

Hva bør med i reglene for å kunne drive et effektivt oppsyn?

Torstein Rognes, Gaula

Fra 2:30:08

Hvordan skape engasjement i elvelagene? Hvordan involvere og skape interesse for elva?

Inger Helene Sira, Driva-prosjektet/Sunndal kommune

Fra 2:56:51