Bjørnekulpen september

Årsmøte i Lakselv grunneierforening

Lakselv grunneierforening avholder årsmøte for sine medlemmer onsdag 21.oktober kl. 16.30 på Lakselv hotell.

Martin Rognli Johansen
onsdag 30.september 2020 / 15:48

Lakselv grunneierforening ønsker med dette å invitere sine medlemmer til årsmøte i Lakselv grunneierforening.

Årsmøtet vil bli avholdt:

Onsdag 21. oktober 2020 klokken 16.30 på Lakselv hotell

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende minimum 2 uker før årsmøtet (innen 7. oktober).

Etter selve årsmøtet settes det av tid til oppsummering av fiskesesongen og saker som ellers ville blitt presentert på et eget høstmøte.

Lakselv grunneierforening vil stå for servering av mat, kaffe og kake.

På vegne av styret i Lakselv grunneierforening ønskes grunneiere hjertelig velkommen!