Ørretfiske
Sportsfiske/Fiskekort

ØRRETFISKE

Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI) leier ørretfiske i Altaelva til Alta Jeger- og Fiskeforening (AJFF) fra og med 1. september til og med 14. september.

Fisket gjelder kun fluefiske etter ørret på strekningen fra nakken ovenfor Haraldholmen og ned til Alta bro. Stekningen er en fiskesone.

KarianneJohansen
tirsdag 18.august 2020 / 20:37

ØRRETFISKE I ALTAELVA

Det selges fiskekort for perioden 1. september kl. 00.00 til 14. september kl. 24:00. Fiskekortene selges på nett via www.altaelva.no. Her logger du inn med eget telefonnummer. Døgnkort kan kun kjøpes på vårt kontor i Øvre Alta i åpningstida. Vi har åpnet mandag til torsdag kl. 9.00 - 15:00.

Alle over 18 år må i tillegg  betale fiskeravgift: https://fiskeravgift.miljodirektoratet.no/.

Barn og unge under 18 år fisker gratis. De mellom 14 - 18 år må likevel kontakte kontoret for fiskekort.

Prisen på fiskekortene er kr. 600,- for perioden og kr. 200,- for døgnkort.

Rapportering av fangst må gjøres senest 15 dager etter endt fiske. Fangstrapportering finnes på samme side som du kjøper fiskekortet eller sendes på e-post til: aud@altalaks.no.

NB! Manglende innrapportering av fangst fører til utestengelse av all fiske i Altaelva kommende sesong.

På strekningen fra Øvre Alta bru og til den nederste gapahuken i Forbygninga er det ikke lov å fiske i denne perioden!

Det er kun tiltatt å fiske med enhånds fluestang og fluesnøre med maks snøreklasse AFTM 8-9 og flue med maksimum en treblekrok. Bevisst fiske etter laks er ikke tillatt. Fiskekortet vil bli inndratt fra personer som fisker på plasser hvor de gjentatte ganger får laks. Det er heller ikke lov til å bruke båt under utøvelsen av fisket. All ferdsel reguleres av den kommunale ferdselsloven.

Det åpnes for salg av fiskekort på nett fra og med 20. august.

Fiskerreglene for ørretfisket finner du her.

SKITT FISKE!