Målselvlaks 2020
Laks 11,5 kg
Sportsfiske/Fangst

Sesongåpning

Da er laksefiske i gang og det er landet flere fine eksemplarer allerede. Både i kulpen under Målselvfossen, og i kortsonen nedenfor. Det er onsdag kveld innrapportert 7 lakser, hvorav 2 allerede første dag. Den første laksen har også gått opp laksetrappa tross høy vannføring og lav temperatur. Forhåpentligvis er dette starten på en normal god fiskesesong i Målselva.

OysteinIselvmo
mandag 01.juni 2020 / 21:12

SUM anmodet på årsmøte om at all fangst blir innrapportert så snart som mulig etter avsluttet fisketur, og helst innen 24 timer. Denne ordningen praktiseres allerede i mange vassdrag, med tanke på å sikre best mulig forvaltning av laksebestanden i elva.