Laks i Målselv
Kjøring av laks under Camp Villaks i Målselv i 2018. Foto: Steinar Holen.
Forvaltning/Fangst

Fangst i Målselva

Her finner du løpende fangststatestikk for Målselva. 

OysteinIselvmo
torsdag 09.mai 2019 / 10:02

Lenke til Scanatura 

(velg nedtrekksmeny: Målselvvassdraget)