Telegrafstryket

Femtiårsflom i Lakselva!!

NVE har send ut flomvarsel for elvene i Porsanger med rødt farenivå!   Vannføringen målt ved Skoganvarre er 327 m3/s og stigende (femtiårsflom er beregnet til 255 m3/s). Store vannmengder og fortsatt stigende vannføring i Lakselva gjør at vi oppfordrer folk til å sikre sine verdier langs elva og ikke minst ivareta egen sikkerhet.

Martin Rognli Johansen
mandag 08.juni 2020 / 12:22

NVE har send ut flomvarsel for elvene i Porsanger med rødt farenivå! Store vannmengder og fortsatt stigende vannføring i Lakselva gjør at vi oppfordrer folk til å sikre verdier langs elva og ikke minst ivareta egen sikkerhet. Vannføringen målt ved Skoganvarre er 327 m3/s og stigende (femtiårsflom er beregnet til 255 m3/s). Vi ber folk om å holde seg unna hengebruer og være forsiktige i nærheten av elva.

For mer informasjon trykk på linkene til NVE og Porsanger Kommune

https://www.varsom.no/flom-og-jordskredvarsling/varselid/331520

https://www.porsanger.kommune.no/oppdatert-informasjon-flom-porsanger.6316301-21678.html