Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev

Slik gjenutsetter du laksefisk

Gjenutsetting.jpg

Gjenutsetting av laks
Gjenutsetting av laksefisk.

Forbered deg dersom du skal fiske i vassdrag hvor det kan oppstå situasjoner hvor du må gjenutsette fisk!

 

For å gjøre gjenutsetting av fisk enklere anbefaler vi:

 • Bruk kroker uten mothaker, eller klem inn mothakene med tang.

 • Velg så tykk fortomspiss/sene som mulig for den aktuelle fiskesituasjonen, så fisken kan tas raskt inn mot land.

 • Ha krokløsertang tilgjengelig under fisket.

 • Bruk håv med knuteløst, småmasket nett. Håven må være stor nok til å romme fisken godt.

 

 

Når fisken skal gjenutsettes

 

 • Ta fisken inn på et sted hvor den ikke skader seg mot steiner, kvist og lignende.

 • Ikke bruk klepp eller tailer.

 • Ikke løft fisken unødig ut av vannet - fisken skal helst være i vannet hele tiden.

 • Kontroller fisken uten å løfte den ut av vannet, for eksempel med en hånd rundt halen og en hånd forsiktig under buken foran.

 • Løsne kroken forsiktig med krokløsertang.

 • Håndter fisk som nettopp er kommet opp fra sjøen ekstra forsiktig. Tidlig i sesongen er fisken ekstra utsatt for store skjelltap, med soppinfeksjon som følge.

 • Unngå å veie fisken. Anslå størrelsen av fisken med øyemål, eller mål lengden av fisken. Du kan f. eks. sette målemerker på fiskestanga. Du kan senere lese ut av lengde-vekt tabellen ca hvor tung fisken var.

 • Snu fisken på rett kjøl i vannet når kroken er fjernet.

 • Hold fisken med snuten mot strømmen, gjerne med en hånd forsiktig rundt halen og en under buken foran.

 • Hold fisken stille mens den kommer til hektene, ikke før den fram og tilbake i vannet. Ikke slipp fisken før gjellelokkene pumper godt og fisken selv holder balansen. Vær ekstra forsiktig ved vanntemperaturer over 18C.

 • Husk at også gjenutsatt fisk som er fanget i elv skal rapporteres.

 

Utstyret

 

En trenger stort sett ikke noe spesialutstyr for å bedrive gjenutsetting. Men for å skade fisken minimalt bør en som minimum ha med en krokløsertang, og gå til anskaffelse av en finmasket knuteløs håv som rommer fisken godt.

 

 

Brosjyre om gjenutsetting finner du her:

PDF icon Brosjyre: Gjenutsetting av laksefisk