Gjenutsetting av laks. Foto: ALI
Gjenutsetting av laks - Foto: ALI
Elveside/Gjenutsetting

Hvordan gjenutsette laks?

Det er svært viktig at du håndterer fisk skånsomt ved gjenutsetting. Her får du noen tips!

KarianneJohansen
lørdag 25.mai 2019 / 19:03

FOR Å GJØRE GJENUTSETTING AV FISK MEST SKÅNSOMT:

- Bruk kroker uten mothaker eller klem inn mothakene med tang

- Velg så tykk fortom som mulig for den aktuelle fiskesituasjonen, så fisken kan tas raskt inn mot land

- Ha krokløsertang tilgjengelig under fisket

- Bruk stor håv med knuteløst, småmasket nett

 

TEMMING AV FISK

- Få fisken inn mot land så raskt som mulig 

- Ikke løft fisken unødig ut av vannet - fisken skal helst være i vannet hele tiden.

- Kontroller fisken uten å løfte den ut av vannet, for eksempel med en hånd rundt halen og en hånd forsiktig under buken foran.

- Skal fisken settes tilbake eller ikke?

- Løsne kroken forsiktig med krokløsertang

- Håndter fisk som nettopp er kommet opp fra sjøen ekstra forsiktig

- Unngå å veie fisken. Anslå størrelsen av fisken med øyemål, eller mål lengden av fisken. 

- Hold fisken med snuten mot strømmen, gjerne med en hånd forsiktig rundt halen og en under buken foran.

- Hold fisken stille mens den kommer til hektene, ikke før den fram og tilbake i vannet. Vær tålmodig!

- Ikke slipp fisken før gjellelokkene pumper godt og fisken selv holder balansen. Vær ekstra forsiktig ved vanntemperaturer over 18C.

- Husk at også gjenutsatt fisk som er fanget i elv skal rapporteres.

 

Dersom fiskeren ønsker å gjenutsette fisken, selv om fiskereglene tillater at fisken beholdes, skal fiskens tilstand vurderes først. Fisk som blør fra gjellene, og fisk som ikke får tilbake livskraften skal ikke settes tilbake, selv om planen var å gjøre det. Fisk som ikke skal gjenutsettes skal avlives raskt med slag mot hodet.

Laksefisk er robuste, og sannsynligheten for at fisken både overlever og gjenopptar naturlig adferd etter gjenutsettinger høy, forutsatt at denne har vært riktig utført. Norsk institutt for naturforskning (NINA) har undersøkt overlevelse. I snitt overlevde 93 % gjenutsetting. De som døde hadde enten skader eller ble kjørt/håndtert uforholdsmessig lenge.

 

Brosjyre om gjenutsetting finner du her:

Brosjyre: Gjenutsetting av laksefisk