Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev

Slik gjenutsetter du laksefisk

Gjenutsetting.jpg

Gjenutsetting av laks
Gjenutsetting av laksefisk.

Forbered deg dersom du skal fiske i vassdrag hvor det kan oppstå situasjoner hvor du må gjenutsette fisk!

 

For å gjøre gjenutsetting av fisk enklere anbefaler vi:

 • Bruk kroker uten mothaker, eller klem inn mothakene med tang.

 • Velg så tykk fortomspiss/sene som mulig for den aktuelle fiskesituasjonen, så fisken kan tas raskt inn mot land.

 • Ha krokløsertang tilgjengelig under fisket.

 • Bruk håv med knuteløst, småmasket nett. Håven må være stor nok til å romme fisken godt.

Gjenutsetting av laks
Klem inn mottakene på krokene når du vet du skal gjenutsette fisk.

 

Når fisken kjøres

 

 • Få fisken inn mot land så raskt som mulig og før den blir helt livløs.

 • Finn raskest mulig ut hva slags type fisk du har på kroken og om den skal gjenutsettes.

 • Skal fisken settes tilbake eller ikke?

 • Om fisken er under er vinterstøing eller av andre årsaker tilhører en kategori som etter fiskereglene ikke er fangbar, skal den settes tilbake.

Dersom fiskeren ønsker å gjenutsette fisken, selv om fiskereglene tillater at fisken beholdes, skal fiskens tilstand vurderes først. Fisk som blør fra gjellene, og fisk som ikke får tilbake livskraften skal ikke settes tilbake, selv om planen var å gjøre det. Fisk som ikke skal gjenutsettes skal avlives raskt med slag mot hodet.

 

Overlever fisken?

 

Laksefisk er robuste, og sannsynligheten for at fisken både overlever og gjenopptar naturlig adferd etter gjenutsettinger høy, forutsatt at denne har vært riktig utført. Norsk institutt for naturforskning (NINA) har undersøkt overlevelse. I snitt overlevde 93 % gjenutsetting. De som døde hadde enten skader eller ble kjørt/håndtert uforholdsmessig lenge.

Gjenutsetting av laks
Bruk knuteløs håv ved gjenutsetting av laksefisk.

 

 

Når fisken skal gjenutsettes

 

 • Ta fisken inn på et sted hvor den ikke skader seg mot steiner, kvist og lignende.

 • Ikke bruk klepp eller tailer.

 • Ikke løft fisken unødig ut av vannet - fisken skal helst være i vannet hele tiden.

 • Kontroller fisken uten å løfte den ut av vannet, for eksempel med en hånd rundt halen og en hånd forsiktig under buken foran.

 • Løsne kroken forsiktig med krokløsertang.

 • Håndter fisk som nettopp er kommet opp fra sjøen ekstra forsiktig. Tidlig i sesongen er fisken ekstra utsatt for store skjelltap, med soppinfeksjon som følge.

 • Unngå å veie fisken. Anslå størrelsen av fisken med øyemål, eller mål lengden av fisken. Du kan f. eks. sette målemerker på fiskestanga. Du kan senere lese ut av lengde-vekt tabellen ca hvor tung fisken var.

 • Snu fisken på rett kjøl i vannet når kroken er fjernet.

 • Hold fisken med snuten mot strømmen, gjerne med en hånd forsiktig rundt halen og en under buken foran.

 • Hold fisken stille mens den kommer til hektene, ikke før den fram og tilbake i vannet. Ikke slipp fisken før gjellelokkene pumper godt og fisken selv holder balansen. Vær ekstra forsiktig ved vanntemperaturer over 18C.

 • Husk at også gjenutsatt fisk som er fanget i elv skal rapporteres.

 

Utstyret

 

En trenger stort sett ikke noe spesialutstyr for å bedrive gjenutsetting. Men for å skade fisken minimalt bør en som minimum ha med en krokløsertang, og gå til anskaffelse av en finmasket knuteløs håv som rommer fisken godt.

 

 

Brosjyre om gjenutsetting finner du her:

PDF iconBrosjyre: Gjenutsetting av laksefisk