Elveside

Takk for meg!

Anonym
mandag 25.november 2019 / 15:36

Alle gode ting har sin ende, heter det. Etter over ti år som daglig leder i Lakselv grunneierforening, går jeg nå inn i min siste uke med det daglige ansvaret for den fantastiske Lakselva. Det har vært ti fantastisk spennende år, som jeg ser tilbake på med både glede og stolthet, og nå som det går mot slutten, også en god del vemod over at det straks er over. Det ligger ingen dramatikk bak, og det er heller ingenting som er unormalt med et jobbytte. Siden jeg har blitt kjent med så mange flotte mennesker gjennom jobben, kjenner jeg allikevel på et ønske om å dele noen tanker nå på tampen. Samtidig vil jeg uttrykke takknemlighet ovenfor Lakselv grunneierforening, samt våre fiskere og andre institusjoner og personer jeg har samarbeidet med, for den tilliten jeg har blitt gitt i denne jobben. 

Superstjerne på laksehimmelen
Lakselva er virkelig vokst til å bli en superstjerne i laksefiskemiljøet, og er nå en av de mest anerkjente lakseelvene i verden. Lokalt kan vi med god grunn være stolt av denne flotte ressursen, og de mulighetene det gir til lokalsamfunnet å ha en sånn ressurs rett utenfor stuevinduet.

Populariteten til vassdraget har økt i et tempo som til tider har gått fortere enn hva vi har vært forberedt på. Superstjernestatusen har også sine ulemper, og for dere tilreisende laksefiskere har dette spesielt vært synlig i forbindelse med åpningen av døgnkortsalget. Det vil være en overdrivelse å si at dette har forløpt uten problemer de siste årene. Vi har i lag med Inatur brukt flere forsøk på å manøvrere oss frem til en løsning som flest mulig er fornøyd med, og som samtidig er smidig nok til at de er både brukervennlig og programmeringsvennlig. Vi vet det er en del spørsmål rundt hvordan løsningen for 2020-sesongen blir, og dette vil bli en av de første oppgavene for påtroppende daglig leder å finne ut av.

 

Et av mange høydepunkt, var å bli oppringt og fortalt om denne fantastiske laksen på 24,5 kilo som Niels Gerner Andersen fanget i 2016.
Et av mange høydepunkt, var å bli oppringt og fortalt om denne fantastiske laksen på 24,5 kilo som Niels Gerner Andersen fanget i 2016.

Uenighet og diskusjon må ha sin plass
Med økt popularitet, kommer også en større grobunn for uenighet og diskusjon. Diskusjonene går på alt fra gjenutsetting av laks, til den private utnyttelsen av grunneierrettigheten. Mine egne tanker rundt gjenutsetting har jeg skrevet om her. Grunneierrettighetene står sterkt i Norge, og handler i grove trekk om retten til å utnytte egen eiendom og de ressursene som hører til eiendommen. Jeg skal ikke begi meg noe videre ut på dette nå, men oppfordrer meningsfeller og meningsmotstandere til å respektere hverandre i diskusjonene, og å respektere de rettighetene som hver enkelt grunneier har. Utnyttelsen av disse rettighetene er grunneiers eget ansvar, og vedkommende bør ikke trenge å stå til rette for hvordan dette gjøres, så lenge det gjøres innen for de rammene som er gitt av forvaltningen.

Jeg mener det er svært viktig at vi som laksefiskere engasjerer oss i villaksens ve og vel, og jobber aktiv - enten det er lokalpolitisk eller nasjonalpolitisk - for å kjempe villaksens sak. Trass i mye negative skriverier, må vi for all del ikke glemme all gleden som omgir laksefisket. Det er tross alt det som er drivkraften bak engasjementet.

Fremtidige utfordringer
Lokalt ser vi at er krefter som ønsker at Porsanger kommune skal åpne for akvakultur i de delene av fjorden som ligger innenfor Porsanger kommunes grenser. Med tanke på at Vitenskapelig råd for lakseforvaltning fremhever at de tre største truslene mot norsk villaks stammer direkte fra oppdrettsindustrien, tror jeg vi lokalt er avhengig av å opprettholde fokus på de potensielt svært ødeleggende effektene ytterligere oppdrettsetablering i Porsangerfjorden vil ha på vår lokale laksestamme. 

En annen aktuell problemstilling, som vi enda ikke vet konsekvensene av, er spørsmålene som omgir pukkellaksen. Her bør man samle alle gode krefter, og se på hvordan man i fellesskap kan arbeide mot at denne uønskede arten får ytterligere fotfeste i elva vår.

 

Pukkellaks - hvor stort vil dette problemet bli i årene som kommer?
Pukkellaks - hvor stort vil dette problemet bli i årene som kommer?

Engasjement er alfa og omega
Uavhengig av hva man er enig eller uenig om, er det allikevel veldig gledelig å se at laksefiske vekker så mye følelser. I en tid hvor villaksen utsettes for store påvirkninger fra oppdrettsindustrien, vannkraftsreguleringer, klimaendringer, (potensiell) gruvedrift, pukkellaks, forhold i havet som vi ikke helt vet omfanget av, og mer til, gir et så stort engasjement håp om at laksefiske vil fortsette å gi glede og naturopplevelser til lokalbefolkning, tilreisende fiskere og lokalt næringsliv i generasjoner fremover. 

I mylderet av meninger og diskusjoner, dreier lakseforvaltning seg i stor grad handler om å finne løsninger som er mest mulig smidige for flest mulig - i dette ligger det også en erkjennelse av at alle ikke vil være like fornøyd med alt. Da kan det være på sin plass å minne om Lakseloven, og de tre hovedelementene som er styrende for denne loven. En solid og god lakseforvalning bedømmes i stor grad av balansen mellom disse tre elementene.

 

Fundamentet for lakseforvaltning ligger allikevel i den såkalte Lakseloven, som peker på tre hovedpilarer som utgjør laksefiske, og det er styrende for den jobben som legges ned i lokal lakseforvaltning (Norske Lakseelver).
Fundamentet for lakseforvaltning ligger allikevel i den såkalte Lakseloven, som peker på tre hovedpilarer som utgjør laksefiske, og det er styrende for den jobben som legges ned i lokal lakseforvaltning (Norske Lakseelver).

Men det beste er folkene
Spennende faglige diskusjoner og gode fiskeopplever til tross - det er en ting jeg ser tilbake på med enda større glede etter disse ti årene, og det er alle de fantastiske og hyggelige bekjentskapene jeg har hatt gleden av å stifte. Om det dreier seg om personer fra fjern og nær, innland eller utland, er det min subjektive mening at laksefiskere må være blant verdens mest trivelig folkeslag! Neste sommer kommer jeg til å frekventere Lakselva som "sivilist", og ser frem til å møte på dere igjen! 

 

Martin Rognli Johansen
Martin Rognli Johansen

Ny daglig leder
Nok om meg, nå ser vi fremover, og det er på høy tid at dere blir presentert for vår nye daglige leder. Han heter Martin Rognli Johansen, og vil tiltre stillingen i løpet av de nærmeste dagene. Martin er ikke fremmed med Lakselva, og har både fisket i, og vært med på feltarbeid her i elva. Martin er utdannet ferskvannsbiolog, og har bred erfaring med både biologi og forvaltning. Martin har vikariert som daglig leder i Namsenvassdraget Elveierlag inntil i høst, og har nok med seg gode tanker og ideer rundt forvaltningen av Lakselva i bagasjen. Jeg er sikker på at Lakselv grunneierforening har fått en kompetent og dyktig kar med på laget, og jeg kan ikke annet enn å ønske han velkommen til Lakselva, og ikke minst ønske han lykke til i jobben!

Det får være mine siste tanker. Jeg ønsker dere alle skitt fiske for fremtida, også håper jeg vi ses igjen langs elva!

Med vennlig hilsen,
Egil Liberg